Våra produkter
Råvaran
Projekt

Logistikcenter Bålsta

Nettonollutsläpp under hela livscykeln - isolerad med 6500 m3 Ekolution hampafiberisolering

Hampafiberisolering från Ekolution är en nyckelkomponent det första Earth Shot-projektet i Bålsta. De utforskar olika sätt att sänka den byggda miljöns koldioxidavtryck.

Projektsummering

Volym hampaisolering
6500 m3
Odling
50 hektar
Från frö till isolering
100 dagar
Netto CO2 eq
- 450 ton inbindning
Brutto CO2 eq
- 510 ton inbindning
Skörd
12 ton hampa
Hampafiber
3.6 ton
Produkter
Yttervägg 220mm

Tak 300 mm (195+105)
Projektet utvecklar byggnader med tre ambitioner i fokus:
1. Netto noll inbäddad koldioxid
2. Netto noll operationell koldioxid
3. Netto noll merkostnad

Klimatbesparing mot konventionella prefab-element.

Ekolutions prefabricerade tak och -väggelement kan projekten uppnå stora besparingar av växthusgaser. I Bålsta projektet uppnåddes en besparing motsvarande ca 2 700 ton kg CO2 eq.
Takelement
Väggelement
7 300 m2
16 000 m2

Specialanpassade prefabelement 
för att minska mängden spill

Totalt spill motsvarar 0% på 6500 m3 isolering. Dimensioner på isoleringen anpassades efter prefab-elementens storlek.
Tjocklek
105 mm
195 mm
Bredd
645 mm
645 mm

Rätt dimensioner till ditt projekt

Ekolution kan producera specialdimensioner för större projekt (min kvantitet 80 m3)
Energi
U-värde
Värmekapacitet
Fasskifte
0.145 W / (m2 K)
30 kJ / (m2 K)
14h
Fukt
Låg fuktrisk - Utredning och simuleringar gjorda tillsammans med fuktsakkunniga med erfarenhet av prefabricerade lättelement av trä hos WSP och Fuktanalys AB.

Inbäddad koldioxid

Utvalda organiska material används för att minska den inbäddade koldioxiden. För väggar och tak, vanligtvis utförda i stål med en hög andel nytillverkad och fossilbaserad stenull, används istället trä till stomme och fasad samt isolering från Ekolution.

Koldioxidutsläpp från driften

Logistikanläggningar drar mycket energi. För att minska koldioxidutsläppet från driften installeras bergvärmepump och solpaneler på taket. Anläggningen förbereds också för installation av ett lokalt energisystem, batterilagring, för att reglera efterfrågetoppar från utrustning och fordon.

Utan merkostnad

Vi är övertygade om att det är möjligt att sänka koldioxidutsläppen, men det är lite svårare att göra detta utan merkostnad idag. När koldioxidvänliga material och teknologier når större skala kommer de inte med en extra kostnad.

Produkter som används

Hampaisolering C600
170 mm
Hampaisolering C600
120mm
Hampaisolering C600
70 mm
Hampaisolering C600
45 mm
Hampaisolering C600
170 mm
Hampaisolering C600
120mm
Hampaisolering C600
70 mm
Hampaisolering C600
45 mm

Ekolution löser utmaningar gällande hållbarhet, energieffektivisering och koldioxidutsläpp i
bygg- och fastighetsbranschen.

Vårt koncept skapar en möjlighet för svenska fastighetsbolag att vidareutveckla och effektivisera sitt hållbarhetsarbete med siktet inställt på klimatneutralitet och på lång sikt även bli klimatpositiva.

Få en offert

Räkna med en leveranstid ca 2-3 veckor från beställning.