Våra produkter
Råvaran
Projekt

Innervägg

ERW GreenWALL

ERW GreenWALL är ett system för avskiljande väggar som har upp till 83% lägre klimatpåverkan och ljudreduktion 44-56 dB.ERW GreenWALL består av svenskproducerade produkter som innehåller både biobaserade och återvunna material. Skapad för kommersiella lokaler, offentliga miljöer samt bostäder. Typgodkänd med certifikatnummer C900856 och ackrediterad av RISE med ackrediteringsnummer 1002.Utvecklat tillsammans med våra samarbetspartners: Recoma, Wood Tube och AMF Fastigheter
Typgodkänt
ERW GreenWALL uppfyller kraven i kap 8, 4 § 2 och 5 PBL i de avseende som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i BBR avsnitt brandmotstånd 5:231 och luftljudisolering 7.
Akustik
Mätningar av luftljudsisolering för ERW GreenWALL har utförts enligt SS-EN ISO 10140-2:2021 och utvärderats enligt SS-EN ISO 717-1:2020. Uppmätt ljudreduktion är i intervallet 44 dB - 56 dB.
Brand
ERW GreenWALL är provad för brandmotstånd hos RISE enligt de ackrediterade testmetoderna EN 1364-1:2015 och EN 1363-1:2020 och i tillämpliga fall EN 1363-2:1999. Uppmätt brandmotstånd EI30-EI60
Emissioner
ERW GreenWALL ingående komponenter består av förnyelsebara och återvunna material som är prövade hos RISE för skadliga emissioner såsom VOC och formaldehyd enligt SS-EN ISO 16000-9:2006

Se dokumentation för ERW GreenWALL

Utforska

Uppbyggnader ERW GreenWALL

ERW GREENWALL - IV1 AKUSTIK
Tjocklek
t: 95 mm
Klimat
GWP: 1.7 kg CO2 eq / m2
Ljudreduktion
Rw 44 dB
ERW GREENWALL - IV2 AKUSTIK
Tjocklek
t: 120 mm
Klimat
GWP: 2.6 kg CO2 eq / m2
Ljudreduktion
Rw: 52 dB
ERW GREENWALL - IV3 BRAND + AKUSTIK
Tjocklek
t: 120 mm
Klimat
GWP: -1,64 kg CO2 eq / m2
Ljudreduktion - Brand
Rw: 53 dB - EI60
ERW GREENWALL - IV4 BRAND + AKUSTIK
Tjocklek
t: 145 mm
Klimat
GWP: -1.64 kg CO2 eq / m2
Ljudreduktion - Brand
Rw: 56 dB - EI120
ERW GREENWALL - IV5 BRAND + AKUSTIK
Tjocklek
t: 145 mm
Klimat
GWP: 10.3 kg CO2 eq / m2
Ljudreduktion - Brand
Rw: 56 dB - EI90
ERW GREENWALL - IV6 BRAND + AKUSTIK
Tjocklek
t: 145 mm
Klimat
GWP: 10.3 kg CO2 eq / m2
Ljudreduktion - Brand
Rw: 56 dB - EI120
Lägenhetsavskiljande väggar
IV07 LÄGENHETSAVSKILJANDE - 45x70
Tjocklek
t: 245 mm
Klimat
GWP: -24 kg CO2 eq / m2
Ljudreduktion
Rw xx dB
IV08 LÄGENHETSAVSKILJANDE - 45x95
Tjocklek
t: 270 mm
Klimat
GWP: -27 kg CO2 eq / m2
Ljudreduktion
Rw: xx dB

För renovering av bostäder

Generell beskrivning
USP
Lorem ipsum
USP
Lorem ipsum
USP
Lorem ipsum
USP
Lorem ipsum
Uppbyggnader
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum

För renovering av kontor

Generell beskrivning
USP
Lorem ipsum
USP
Lorem ipsum
USP
Lorem ipsum
USP
Lorem ipsum
Uppbyggnader
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum

För renovering av industribyggnader

Generell beskrivning
USP
Lorem ipsum
USP
Lorem ipsum
USP
Lorem ipsum
USP
Lorem ipsum
Uppbyggnader
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum

Fler frågor?

Kontakta oss via vårt formulär eller hör av dig direkt på info@ekolution.se