Våra produkter
Råvaran
Projekt

Frågor och svar

Allmänt

Vad är hampafiberisolering?

Hampafiberisolering är ett naturligt isoleringsmaterial som tillverkas av fibrer från industrihampaplantan. Den är känd för sina positiva hållbarhetsegenskaper, såsom lågt koldioxidavtryck, låg energiförbrukning, frånvaro av skadliga emissioner och utmärkta termiska egenskaper. Genom att använda hampafiberisolering kan man dra nytta av dess förmåga att minska energibehovet och samtidigt binda koldioxid i materialet.

Är det lagligt att odla industrihampa?

Ja, det är lagligt att odla industrihampa i många länder runt om i världen, inklusive flera länder i Europa, Nordamerika och Asien. Industrihampa är en variant av hampaplantan som är avsedd för industriellt bruk och innehåller mycket låga halter av den psykoaktiva föreningen THC (tetrahydrocannabinol), vilket är det ämne som ger den beryktade "högeffekten" förknippad med rekreationella syften.

I Sverige har odlingen av industrihampa varit laglig sedan 2003, efter en lagändring som tillät odling av hampaplantan för industriellt bruk. För att odla industrihampa i Sverige krävs att odlaren använder frösorter som är godkända av Naturvårdsverket och att en anmälan om odlingen skickas in innan den påbörjas. Naturvårdsverket utför sedan stickprov och kontrollerar att den registrerade frösorten används. Det finns även regler och bestämmelser som reglerar hantering och användning av industrihampa för att säkerställa att den används på ett lagligt och ansvarsfullt sätt.

Regler och lagar kring odling av industrihampa varierar från land till land och kan påverkas av nationell lagstiftning, internationella avtal och lokala bestämmelser. I många fall krävs tillstånd eller licens för att odla industrihampa, och det kan finnas regler angående odlingens placering, hantering av växterna och hur hampaplantan får användas. Det är viktigt för dem som är intresserade av att odla industrihampa att förstå och följa de specifika lagarna och reglerna som gäller i deras jurisdiktion.

Hur tillverkas hampafiberisolering?

Hampafiberisolering tillverkas genom att bearbeta fibrer från industrihampaplantan till olika former (skivor, rullar och lösull) som är anpassade för isoleringsapplikationer. Tillverkningsprocessen innefattar rensning, krossning och spinneri för att producera isoleringsmaterial av hög kvalitet.

Vilka är fördelarna med att använda hampafiberisolering?

Fördelarna med att använda hampafiberisolering är många och omfattande. För det första har den en låg värmekonduktivitet (lambda), vilket innebär att den effektivt minskar värmeöverföringen och bidrar till att bibehålla en konstant inomhustemperatur. Dess höga specifika värmekapacitet gör den också särskilt effektiv för att lagra och släppa ut värme över tid, vilket resulterar i en jämnare och mer bekväm temperatur inomhus.

En annan betydande fördel är hampafiberisoleringens förmåga att buffra fukt. Genom att absorbera och frigöra fukt i luften hjälper den till att reglera fuktighetsnivåerna inomhus, vilket skapar en mer behaglig och hälsosam miljö. Dessutom bidrar denna fuktbuffering till att minska risken för mögel- och mögelbildning i byggnaden.

En annan fördel är att hampafiberisolering inte har några skadliga emissioner och är mycket behaglig att hantera. Den kliar inte och är därför ofta uppskattad på arbetsplatsen av montörer och hantverkare.

Emissionsprovningar visar på väldigt låga emissioner av skadliga ämnen, vilket beror på att isoleringen inte består av några skadliga ämnen från början. Denna kombination av egenskaper gör hampafiberisolering till ett attraktivt och hållbart val för isoleringsbehov.

Vilka egenskaper har hampafiberisolering?

Hampafiberisolering har flera framstående egenskaper som gör den till ett attraktivt val för isoleringsändamål. För det första är produkten certifierad och bär en CE-märkning, vilket garanterar dess kvalitet och överensstämmelse med gällande standarder. Isoleringen utmärker sig genom sin låga densitet och låga värmeledningsförmåga, vilket innebär att den har utmärkta isolerande egenskaper. Dess förmåga att effektivt hålla värmen inne och motstå temperaturvariationer gör den särskilt lämplig för olika klimatförhållanden och byggprojekt.

Förutom dess termiska egenskaper har hampafiberisolering också goda akustiska och brandmotståndsegenskaper, vilket bidrar till en säkrare och mer bekväm miljö. En annan betydande fördel är att isoleringen är biobaserad och tillverkad av förnyelsebara råvaror. Detta gör det möjligt för hampafiberisolering att vara koldioxidnegativ, vilket innebär att den binder mer koldioxid än vad som genereras under tillverkningsprocessen. Som ett resultat har produkten ett lågt klimatavtryck och bidrar till hållbara byggpraxis och miljövänliga projekt.

Är Ekolutions hampafiberisolering certifierad?

Ja, Ekolutions hampafiberisolering är certifierad och bär en ETA (European Technical Assessment) samt en CE-märkning för att bekräfta dess överensstämmelse med relevanta tekniska standarder. Förutom dessa certifieringar har Ekolution utfört provningar på RISE för att säkerställa att produkten uppfyller kraven för EPD (Environmental Product Declaration), emissioner, brandprovningar, fukt och andra relevanta kvalitetstestningar.

Finns Ekolutions hampafiberisolering som en bedömd byggprodukt?

Ja, Ekolutions hampafiberisolering är en bedömd byggprodukt och finns listad hos flera auktoriteter och oberoende jämförelseplattformar. Den är godkänd av Byggvarubedömningen, Sundahus, BASTA och är registrerad i Svanens databas. Dessutom återfinns produkten på flera oberoende jämförelseplattformar såsom Prodikt, OneClickLCA, Bidcond, Revalu och Svensk Byggtjänst.

Vilka typer av byggnader är lämpliga för hampafiberisolering?

Ekolutionshampafiberisolering är en anpassningsbar och allsidig produkt som passar för en mängd olika användningsområden inom bygg- och isoleringsprojekt. För byggnader är isoleringen lämplig för olika delar av klimatskalet ovan mark, såsom innerväggar, yttervägg, mellanbjälklag och takkonstruktioner. Mer detaljerade förslag på lämpliga byggdelar återfinns i avsnittet "Byggdelar" för att underlätta för användare att välja rätt isoleringslösning för deras specifika behov.

Det finns dock vissa konstruktioner där användningen av hampafiberisolering bör undvikas. Det gäller särskilt för oskyddade konstruktioner med högt fukttryck, såsom utvändig isolering eller isolering i källare där risken för långvarig exponering för fukt är hög. Dessutom är det mindre lämpligt att använda hampafiberisolering i konstruktioner där isoleringens huvudsakliga funktion är brandskydd, särskilt om brandklassningen kräver en isolering med högre brandmotstånd än vad hampafiberisoleringen kan erbjuda (t.ex. brandklass C eller högre).

Genom att noggrant överväga vilka konstruktioner och användningsområden som är lämpliga för Ekolutionshampafiberisolering och undvika de begränsningar som nämns ovan, kan man säkerställa att isoleringen fungerar optimalt och bidrar till att skapa energieffektiva och hållbara byggnader.

Vad är kostnaden för hampafiberisolering jämfört med andra isoleringsmaterial?

Att jämföra kostnaden för hampafiberisolering med andra isoleringsmaterial kan vara komplext eftersom det beror på flera faktorer, inklusive region, tillgänglighet av material och projektets omfattning. Generellt sett kan hampafiberisolering vara något dyrare än traditionella isoleringsmaterial som mineralull,  och är mer jämförbart med annan biobaserad isolering. Med Ekolutions senaste satsning på att bygga en produktionsanläggning i Skåne och etablera en inhemsk försörjningskedja, förväntas priset för hampafiberisolering kunna konkurrera mer effektivt på marknaden. Detta kan göra Ekolutions hampafiberisolering till ett mer attraktivt och ekonomiskt alternativ för isoleringsbehov i byggprojekt.

En viktig aspekt att beakta när man jämför kostnader är också att hampafiberisolering kan erbjuda flera långsiktiga ekonomiska fördelar, inklusive energibesparingar och minskade driftskostnader för uppvärmning och kylning av byggnaden. Dessutom kan hampafiberisolering vara ett mer hållbart alternativ med tanke på dess låga miljöpåverkan och förmågan att binda koldioxid under tillverkningsprocessen. Isolering är dessutom en volym produkt som utgör en liten post i den totala kostnadsbudgeten för ett byggprojekt, men utgör en väsentlig del av den totala klimatbudgeten.

Det är alltid bäst att kontakta din återförsäljare eller närmaste byggvaruhandel och begära prisuppgifter för att få en exakt jämförelse mellan hampafiberisolering och andra isoleringsmaterial baserat på de specifika behoven och förutsättningarna för ditt projekt.

Vilka storlekar och former finns tillgängliga?

Ekolutionshampafiberisolering finns tillgänglig i tjocklekar 45.70.95.120.145.170.195.220 mm

Trägreglar/Wood Tube s450 b425 och s600 b575
Stålreglar s450 b470 och för s600 b620.

Längd 1200 mm för samtliga dimensioner.

Vad är livslängden för hampafiberisolering?

Livslängden för hampafiberisolering beror på flera faktorer, inklusive korrekt installation, exponering för fukt och andra miljöfaktorer. Generellt sett förväntas hampafiberisolering ha en lång livslängd när den installeras korrekt, 60 år.

Termisk Prestanda

Vilka är de termiska egenskaperna hos hampafiberisolering och hur påverkar de energieffektiviteten?

Hampafiberisolering har utmärkta termiska egenskaper som gör den till ett effektivt isoleringsmaterial. Dess förmåga att minimera värmeförlust och dämpa temperatur- och fuktfluktuationer bidrar till att skapa en mer stabil inomhusmiljö. Genom att behålla värmen effektivt kan hampafiberisoleringen hjälpa till att minska behovet av uppvärmning och därmed sänka energikostnaderna för en byggnad.

För mer detaljerad information om hampafiberisoleringens termiska prestanda, rekommenderar vi att du läser vår tekniska handbok avsnitt "Tekniska Termisk Prestanda".

Hur fungerar hampafiberisolering jämfört med andra isoleringsmaterial?

Hampafiberisolering fungerar genom dess porösa struktur, vilket gör den effektiv vid ljudabsorption och termisk isolering. Jämfört med andra material, såsom syntetisk eller fossil isolering, erbjuder hampafiber en förnyelsebar isoleringslösning med ett lågt koldioxidavtryck.

Biobaserade isoleringsmaterial, inklusive hampafiberisolering, utnyttjar luftfickor i materialet för att minska värmeledningsförmågan (lambda). Genom att fånga luft i små utrymmen mellan fibrer eller partiklar skapas effektiva barriärer som hindrar värmeöverföring genom ledning, strålning och konvektion. Denna egenskap resulterar i en effektiv isolering som bidrar till att skapa ett energieffektivt inomhusklimat.

Ekolution hampafiberisolering, specifikt, utmärker sig genom sin höga specifika värmekapacitet. Detta gör isoleringen värmetrög och mindre känslig för temperaturvariationer i den omgivande miljön. Genom att minimera värmeöverföringen genom väggar och tak kan hampafiberisolering bidra till lägre energikostnader och en minskad miljöpåverkan.

Vad är den rekommenderade tjockleken för hampafiberisolering för optimal isolerande effekt?

Den rekommenderade tjockleken för hampafiberisolering varierar beroende på specifika krav och byggstandarder. Generellt sett kan en tjockare isolering ge högre isolerande effekt. För att ge en uppfattning om värmemotståndet för olika tjocklekar av hampafiberisolering, kan följande tabell användas:

Värmekonduktivitet (λ) = 0.04 W/ (m K)

Specifik värmekapacitet (c) =2300 J/(kg K)

Tjocklek (mm)     Värmemotstånd (R-värde)
      45                                        1.125
      70                                         1.75
      95                                         2.375
      120                                       3
      145                                       3.625
      170                                       4.25
      195                                       4.875
      220                                       5.5

Vilka faktorer kan påverka hampafiberisoleringens isolerande prestanda över tid?

Faktorer som kan påverka hampafiberisoleringens isolerande prestanda över tid inkluderar:

1. Fuktabsorption: Om hampafiberisoleringen utsätts för hög luftfuktighet eller vattenintrång kan dess isolerande förmåga försämras över tid.

2. Kompaktering: Om isoleringen komprimeras eller packas ihop kan dess isolerande egenskaper minska då luftfickorna inom materialet minskar.

3. Skador: Fysisk skada på isoleringsmaterialet, såsom rivning eller komprimering, kan påverka dess förmåga att behålla värmeisoleringen.

4. Nedbrytning: Exponering för UV-strålning eller kemikalier kan orsaka nedbrytning av hampafiberisoleringen över tid, vilket kan leda till försämrad isoleringsförmåga.

5. Installation: Felaktig installation eller bristande täckning av isoleringen kan skapa kallbroar eller luftläckage, vilket minskar dess effektivitet över tid.

Fukt

Är hampafiberisolering känslig för fukt och vad görs för att skydda den?

Hampafiberisolering har en fuktbuffrande förmåga, vilket innebär att den kan absorbera och avge fukt i mindre mängder under kortare perioder utan att förlora sina isolerande egenskaper. För att säkerställa en effektiv installation rekommenderas användningen av en ångbroms för att skapa den lufttäthet som krävs. Detta möjliggör att konstruktionen blir diffusionsöppen, vilket innebär att den kan "andas".

Ekolutions hampafiberisolering är testad enligt EN ISO 846, method A, B, B', för mögelpåväxt med bästa resultat, 0-Påväxt, på en skala 0-5 (där 0 motsvarar ingen påväxt och 5 kraftig övergödning). Detta visar på isoleringens motståndskraft mot mögelbildning, vilket är avgörande för dess långsiktiga hållbarhet och effektivitet.

För att ytterligare säkerställa isoleringens prestanda har kritiska fukttillstånd fastställts genom provningar hos RISE enligt standard SP Metod 4927:2013. Vidare har det kritiska fukttillståndet för Ekolution hampafiberisolering vid 22°C bestämts till 75% ≤ RFkrit ≤ 80%, vilket uppnås efter 6-8 veckor. Detta innebär att isoleringen behåller sina egenskaper inom en rimlig fuktighetsnivå och inte försämras av normala fuktighetsvariationer.

Det är dock viktigt att undvika direktkontakt med regn, rinnande vatten och långvarig exponering för fukt, eftersom detta kan påverka isoleringens prestanda och hållbarhet negativt.

För att skydda hampafiberisoleringen bör man säkerställa att konstruktionen är välventilerad för att minimera risken för fuktackumulering. Det är också av yttersta vikt att identifiera och åtgärda eventuella fuktproblem i byggnaden innan isoleringen installeras för att undvika framtida skador eller försämring av isoleringsmaterialet.

För mer detaljerad information om hur hampafiberisoleringens hygroskopiska egenskaper påverkar dess termiska prestanda och för att få rekommendationer om hantering och installation, rekommenderas det att vända sig till Ekolutions tekniska handbok och avsnitt om fukt. Där kan man få specifika råd och riktlinjer som är anpassade till det aktuella isoleringsprojektet.

Kan hampafiberisolering användas i fuktiga områden som badrum?

Ja, Ekolutions hampafiberisolering kan användas i badrum och andra våtrum, förutsatt att isoleringen skyddas mot direkt kontakt med vatten enligt branschstandarder. Det innebär att isoleringen bör installeras med ett tätskikt för att förhindra fuktintrång och att fuktbeständiga skivor används för ytterligare skydd. Genom att följa dessa riktlinjer kan hampafiberisoleringen säkerställa optimal prestanda och hållbarhet även i fuktiga miljöer som badrum.

Kan hampafiberisolering användas i kalla klimat där risken för kondensbildning är högre?

Ja, hampafiberisolering kan användas effektivt i kalla klimat där risken för kondensbildning är högre. För att säkerställa att isoleringen fungerar optimalt och förhindra eventuell kondensbildning, är det viktigt att vidta följande åtgärder:

1. Se till att det finns tillräcklig ventilation i byggnaden för att minska fuktighet och möjliggöra avdunstning av eventuell kondens.

2. Installera ångspärrar eller ångbromsar enligt behov för att kontrollera fuktöverföring och förhindra att fukt tränger in i isoleringen.

3. Se till att isoleringen är korrekt installerad och täcker alla ytor jämnt för att minimera köldbryggor och därmed risken för kondensbildning.

Genom att ta hänsyn till dessa åtgärder kan hampafiberisolering användas effektivt och säkert även i kalla klimatförhållanden.

Brand

Är hampafiberisolering brandklassad och säker att använda i olika byggmiljöer?

Ja, Ekolutions hampafiberisolering är brandklassad och säker att använda i olika byggmiljöer. Den har testats enligt standarderna EN 13823+A1 och EN ISO 11925-2_2020 för brandprestanda, vilket säkerställer att isoleringen uppfyller de nödvändiga säkerhetskraven för användning i olika byggprojekt.

Vilken brandklass har hampafiberisolering ?

Ekolutions hampafiberisoleringen har brandklass D, s1 d0. För ytterligare information om brandklasser och brandegenskaper, rekommenderas att konsultera Ekolutions tekniska handbok och avsnittet om brand.

Hampafiberisolering är organiskt, hur kommer det sig att det uppnår en sådan hög brandklassning?

Hampafiberisoleringen uppnår en hög brandklassning tack vare användningen av en brandhämmande tillsats i form av mineralsalt som är livsmedelsklassad. . Den brandhämmande effekten hos mineralsaltet bidrar till att minska risken för brand och spridning av eld i isoleringsmaterialet, vilket resulterar i en högre brandklassning för hampafiberisoleringen.

Hur bidrar hampafiberisolering till brandsäkerhet?

Hampafiberisolering bidrar till brandsäkerhet genom att motstå eld och fördröja dess spridning eftersom hampa likt trä förkolnar vid förbränning vilket hämmar brandförloppet

Kan hampafiberisolering användas i vanliga hus med tanke på brandsäkerheten?

Ja, hampafiberisolering kan användas i vanliga konstruktioner, tillsammans med vanlig skivbeklädnad kan man uppnå brandmotstånd som motsvarar EI30-120.

Akustik

Hur är Ekolutions hampafiberisolering egenskaper?

Ja, Ekolutions hampafiberisolering har genomgått noggranna tester för ljudabsorption enligt europeiska standarder såsom EN ISO 354 och EN ISO 11654. Dessutom har dess luftflödesmotstånd testats enligt EN 29053, method A, för att säkerställa dess övergripande akustiska prestanda och kvalitet.

Är akustikegenskaperna testade enligt en standard?

Ja, Ekolutions hampafiberisolering har genomgåt provning för ljudabsorption enligt europeiska standarder EN ISO 354 och EN ISO 11654 och luftflödesmotstånd enligt EN 29053, method A.

Vilken ljudreduktion kan man uppnå?

Ekolutions hampafiberisolering har klassificerats som ljudabsorptionsklass B, vilket indikerar dess förmåga att effektivt absorbera ljud. Vid en tjocklek på 100 mm har isoleringen visat sig uppnå följande värden för ljudreduktion vid olika frekvensband:
Hz    as    ap
125 0,40 0,35
250 0,65 0,60
500 0,82 0,80
1000 0,81 0,85
2000 0,89 0,90
4000 1,03 1,00

Används Ekolutions hampafiberisolering som en ljudabsorbent?

Ekolutions hampafiberisolering kan användas som ljudabsorbent i form av skivor som är lämpliga för montering på väggar eller i tak för att minska efterklang och förbättra akustiken i olika rum. Även om isoleringen primärt är avsedd för värmeisolering, strävar Ekolution mot att utveckla specialiserade ljudabsorbenter för att bättre möta behoven för ljudreduktion i olika miljöer.

Klimatpåverkan

Vad är det som ger Industrihampa så goda klimategenskaper?

Industrihampa, använd som råmaterial för Ekolutions hampafiberisolering, är en snabbväxande växt som kräver minimalt med bekämpningsmedel och ingen konstgödsel. Dess odling bidrar till att absorbera koldioxid från atmosfären och förbättra jordens hälsa. Hampa är också ett resurseffektivt material, där alla delar av växten kan användas för olika ändamål, vilket minimerar avfall och resursförbrukning. Detta ger industrihampa utmärkta klimategenskaper jämfört med andra grödor och skapar en förnyelsebar resurs som används i en cirkulär bioekonomi.

Vad innebär det för Ekolutionshampafiberisolering?

För Ekolutions hampafiberisolering innebär användningen av industrihampa som råmaterial att produkten är förnybar och har en låg klimatpåverkan. Genom att välja en isolering tillverkad av industrihampa kan användare minska sin miljöbelastning och bidra till att främja hållbara och klimatsmarta byggprojekt.

Vad betyder GWP och hur presterar Ekolutions hampafiberisolering

GWP står för Global Warming Potential och mäter den långsiktiga klimatpåverkan av växthusgasutsläpp. Ekolutions hampafiberisolering har en låg GWP tack vare dess förnybara källa och minimala bearbetning. Genom att välja Ekolutions hampafiberisolering kan användare minska utsläppen av växthusgaser och bidra till att bromsa klimatförändringarna.

Vad finns det för ytterligare klimatindikatorer och hur presterar Ekolutions hampafiberisolering där?

Förutom GWP kan ytterligare klimatindikatorer inkludera energiförbrukning under produktionen, användning av förnybara resurser, avfallshantering och möjligheten till återvinning eller nedbrytning i slutet av isoleringens livscykel. Genom att utvärdera dessa faktorer kan användare få en mer komplett bild av Ekolutions hampafiberisoleringens miljöpåverkan och hur den jämför sig med andra isoleringsmaterial.

Ekolutions hampafiberisolering presterar väl när det gäller ytterligare klimatindikatorer. Den tillverkas med låg energiförbrukning och använder industrihampa som är en förnybar resurs. Dessutom är isoleringen biologiskt nedbrytbar och kan återvinnas, vilket minskar dess avtryck på miljön. Genom att utnyttja dessa positiva egenskaper kan Ekolutions hampafiberisolering bidra till att främja hållbara och miljövänliga byggprojekt.

Vad är en EPD och har Ekolution en?

En EPD (Environmental Product Declaration) är en standardiserad rapport som kvantifierar miljöprestandan hos en produkt baserat på en omfattande analys av dess livscykel. Ekolutions hampafiberisolering har en EPD tillgänglig, vilket ger användare transparent information om produkten och dess miljöpåverkan. Genom att tillhandahålla en EPD visar Ekolution sitt engagemang för att vara transparenta och hjälpa kunderna att fatta informerade val för sina byggprojekt. Länk till EPD

Hälsa

Hur påverkar användningen av Ekolutions hampafiberisolering arbetsmiljön för installatörer?

Ja, Ekolutions hampafiberisolering är säker för hälsan. Den tillverkas av naturliga hampafibrer utan tillsats av farliga kemikalier eller allergener. Detta gör den till ett säkert och hållbart val för både människor och miljön.

Finns det några allergiframkallande ämnen i hampafiberisoleringen?

Nej, hampafiberisoleringen innehåller inga allergiframkallande ämnen. Den är tillverkad av ren och naturlig industrihampa, återvunna textilfibrer och ett livsmedelklassat mineralsalt, vilket gör den lämplig för personer med känsliga luftvägar eller allergier.

Är Ekolutions hampafiberisolering testad för Emissioner av skadliga ämnen?

Ekolutions hampafiberisolering har testats för emissioner av skadliga ämnen enligt SS-EN ISO 16000-9:2006 och ISO 16000-3:2011 efter 28 dagar. Nedan är de specificerade testresultaten:

                                            Krav         Resultat
VOC                                   < 0.2         0.022            Godkänt
Formaldehyd                    < 0.05       0.001            Godkänt
CMR 1A+1B                      < 0.001     < 0.001         Godkänt
Enstaka VOC (μg/m3)    EU-L CI    < EU-LCI       Godkänt

Hur påverkar användningen av Ekolutions hampafiberisolering arbetsmiljön för installatörer?

Isoleringen är lätt att hantera med rättverkyg (se kapverktyg) och dess naturliga sammansättning och mjuka struktur gör att den är behagliga att hantera och ger inga besvär. Montörer och hanterkare rekommenderas alltid att använda lämpliga skyddutrustning såsom glasögon, handskar och skyddsmask.

Hur bidrar Ekolutions hampafiberisolering till en bättre inomhusmiljö?

Ekolutions hampafiberisolering bidrar till en bättre inomhusmiljö genom att skapa en mer behaglig temperatur och luftfuktighet. Dess naturliga egenskaper hjälper till att reglera fuktighet. Detta skapar en mer hälsosam och bekväm miljö för boende och kan minska risken för luftburna allergier och andningsproblem.

På Arbetsplatsen

Transport och avlastning

Ekolutionshampafiberisolering transporteras på sjöpallar (1200x1200) och är i snitt ca 2.5 m höga. På MEGA trailers för det plats 22 pallar. För mer information logistik vänligen se logistikfil

Lagring på byggarbetsplats

Efter avlastning från transport skall de omedelbart placeras väderskyddat med skydd för direkt nederbörd. Längre förvaring i dåligt ventlierade miljöer där fuktansamling kan ske rekommenderas ej som t ex presenning.

Avfall

Ekolutions hampafiberisolering innehåller industrihampa 87%, återvunna textilfibrer 10% och 3% brandhämmare. Sorteras som hampa på byggarbetsplats

Hur installerar man hampafiberisolering?

Hampafiberisolering kan enkelt installeras tack vare isoleringsmaterialets flexibilitet och är användarvänlig för arbetare att hantera. Det rekommenderas att kapa isoleringen med cirka 20 mm övermått för att säkerställa en god anliggning mot konstruktionen och därigenom uppnå optimal prestanda.

För att installera hampafiberisolering följer du dessa steg:

1. Mät området där isoleringen ska installeras för att avgöra hur mycket hampafiberisolering du behöver.

2. Se till att ta hänsyn till eventuella mellanrum eller utrymmen mellan isoleringen och vägg- eller takkonstruktionen.

3. Förbered området för installationen genom att ta bort eventuell gammal isolering eller skräp och se till att ytan är ren och torr.

4. Använd en fogsvans med ett vågat blad eller en isolersåg från FESTOOL för att kapa hampafiberisoleringen med cirka 20 mm övermått så att den enkelt kan flexas in i utrymmet.

5. Positionera isoleringen mellan reglarna och försiktigt komprimera båda sidorna. Detta möjliggör att isoleringen drar nytta av dess "fjädrande effekt" och passar tätt mellan reglarna. När den återgår till sin ursprungliga form kommer den att passa tätt mot reglarna och minska risken för köldbryggor.

Se till att installera nödvändiga ångbromsar eller termiska barriärer för att säkerställa att isoleringen fungerar effektivt. Rådfråga lokala byggnormer och yrkespersoner för att välja rätt typ av ångbroms.

Sammanfattningsvis är installation av hampafiberisolering en relativt enkel process som de flesta hemägare med grundläggande hantverksskicklighet kan utföra. Det är viktigt att följa instruktioner och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder vid installation av vilken typ av isolering som helst. För mer information om montage vänligen se montageanvisning för Ekolutions hampafiberisolering.

Vilka förberedelser krävs innan man installerar hampafiberisolering?

Förberedelser kan inkludera att säkerställa att arbetsplatsen och konstruktionen är torr och för t ex ytterväggskonstruktioner att fasaden är monterad för att minimiera inläckage av nederbörd. Se montageanvisning för mer information

Behöver man några särskilda skyddsåtgärder när man använder kapverktyg för hampafiberisolering?

Användning av skyddsglasögon och andningsskydd kan rekommenderas för att skydda mot damm och partiklar vid användning av kapverktyg.

Kapverkyg

Vilka kapverktyg är mest lämpliga för att skära hampafiberisolering?

För tunnare dimensioner 45-95 mm rekommenderas en fogsvans med vågad klinga. För tjockare dimensioner rekommenderas FESTOOLS Isolersåg ISC 240. För mer information vänligen se monteringsanvisning.

Finns det några tillbehör som underlättar kapning och hantering av isolering på arbetsplats?

I tillägg till ovannämnda kapverktyg bör man använda antigen stående eller liggande isolerbord med en justerbar skena. Den justerbara skenan skall kunna ställas in på valfri tjocklek och lika direkt mot isoleringen vid kapning. Detta underlättar kapning avservärt och skapar ett rakt och skarpt snitt. Se montageanvisning för mer information om isolerbord.

Hur kan kapverktyg användas för att skapa precisa skärningar för att passa oregelbundna ytor?

Genom att använda mallar och noggranna mätningar kan kapverktyg användas för att skapa precisa skärningar och anpassa sig till oregelbundna ytor samt elektriska sågar med cirkulära klingor se montageanvisning för mer information.

Är det möjligt att hyra kapverktyg för att installera hampafiberisolering?

Ja, många byggvaruhus och verktygsuthyrningsplatser erbjuder möjligheten att hyra kapverktyg för att underlätta installationen av hampafiberisolering.

Fler frågor?

Kontakta oss via vårt formulär eller hör av dig direkt på info@ekolution.se