Våra produkter
Råvaran
Projekt

Hampafiberisolering

Hampafiber-isolering

Våra certifieringar

Ett tryggt val

Klimat

Hampafiberisoleringen binder mer CO2 i materialet än vad som görs av med under hela tillverkningsprocessen.

Energi

Låg värmeledningsförmåga tillsammans med hög värmekapacitet ger en lägre energikonsumption.

Hälsa

Isoleringen är behaglig att jobba med, irriterar inte hud eller andningsorganen.

Temperatur

Den termiska trögheten hos hampafiberisolering reglerar värme och kyla, vilket innebär att du sparar energi och pengar.

Luftfuktighet

Jämnare inomhusklimat eftersom materialet reglerar fukt genom den öppna strukturen

Återvinningsbart

Hampafiberisolering är 100% återvinningsbart, bio-baserat och förnyelsebar.

Giftfritt

Hampafiberisolering är ett naturligt material utan skadliga emissioner.

Kvalitet

Vår isolering tillverkas med hampafibrer från utvalda lantbrukare. Den får högsta bedömning i test av värme, ljud, emissioner mm.

Klimat
Visa
Dölj

Hampafiberisoleringen binder mer CO2 i materialet än vad som görs av med under hela tillverkningsprocessen.

Energi
Visa
Dölj

Värmeisoleringsförmåga tillsammans med värmekapacitet ger en lägre energikonsumption.

Hälsa
Visa
Dölj

Isoleringen är behaglig att jobba med, irriterar inte hud eller andningsorganen.

Temperatur
Visa
Dölj

Den termiska trögheten hos hampafiberisolering reglerar värme och kyla, vilket innebär att du sparar energi och pengar.

Luftfuktighet
Visa
Dölj

Ditt hus får ett jämnare inomhusklimat eftersom materialet reglerar fukt genom den öppna diffusionsstrukturen

Återvinningsbart
Visa
Dölj

Hampafiberisolering är 100% återvinningsbart, bio-baserat och förnyelsebar.

Giftfritt
Visa
Dölj

Hampafiberisolering är ett naturligt material utan skadliga emissioner.

Kvalitet
Visa
Dölj

Vår isolering tillverkas med hampafibrer från utvalda lantbrukare. Den får högsta bedömning i test av värme, ljud, emissioner mm.

Byggisolering för klimatsmarta,
energieffektiva och friska byggnader

Ekolutions hampafiberisolering finns i standarddimensioner 45-220 anpassad för stål- och träreglar.

Våra produkter

Träregelskiva Hampa c450, c600

Isoleringsskiva av hampafiber för trästomme, bredd 425 mm och 575 mm. Används som isolering i klimatskal och invändiga konstruktioner som t ex ytterväggar, innerväggar och bjälklag..

GWPtot= - 69 kg CO2 eq / m3  
GWPtot= - 69 kg CO2 eq / m3  

Stålregelskiva Hampa c450, c600

Isoleringsskiva av hampafiber för stålreglar, bredd 470 mm och 620 mm. Används som isolering i klimatskal och invändiga konstruktioner som t ex ytterväggar, innerväggar och bjälklag..

Träregelskiva Hampa c450, c600

Bredd 425 mm eller 575 mm

GWPtot= - 69 kg CO2 eq / m3  

Stålregelskiva Hampa c450, c600

Bredd 470 mm eller 620 mm

GWPtot= - 69 kg CO2 eq / m3  

Produktkatalog 2024

Läs mer om våra produkter, inklusive mått och brandsäkerhet.

Ladda ner

Fullt certifierad

Vår isolering är CE-märkt med en European Technical Assessment (ETA) och även registrerad på EPD International, Byggvarubedömningen, SundaHus, BASTA och inkluderad i Svanens databas.
Declaration of Performance

Ekolutions hampafiberisolering tekniska bedömning (ETA, European Technical Assessment) är utfärdad i enlighet med förordningen  (EU) nr 305/2011, baserat på EAD 040005-00-1201.

Ladda ner PDF
Teknisk Datablad

Tekniskt datablad för Ekolutions Hampafiberisolering ger detaljerad information om produkten, inklusive dess certifierade egenskaper enligt europeiska byggnormer.

Ladda ner PDF
Logistik

Logistikfilen för Ekolutions Hampafiberisolering presenterar detaljerad information om produkternas hantering och transport, inklusive förpackningsstorlekar, vikt

Ladda ner PDF
Montageanvisning

Montageanvisningen för Ekolutions Hampafiberisolering erbjuder detaljerade och användarvänliga instruktioner för korrekt installation, vilket inkluderar rekommenderade steg för att säkerställa effektivt och säkert montage enligt bästa praxis.

Ladda ner PDF
Miljövarudeklaration, EPD

Ekolutions EPD (Environmental Product Declaration) är en standardiserad och verifierad rapport som ger detaljerad information om hampafiberisoleringens miljöpåverkan över hela dess livscykel. Från tillverkning av råmaterial till produktens användning och slutliga avveckling. Detta stöder transparenta jämförelser och bidrar till hållbara beslut inom byggsektorn.

Ladda ner PDF
Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatabladet för Ekolutions Hampafiberisolering är en omfattande och verifierad rapport som ger detaljerad information om säkerhetsaspekterna vid hantering, transport och användning av produkten. Detta inkluderar information om eventuella faror, skyddsåtgärder och hanteringsinstruktioner för att säkerställa säkerheten för användare och miljön.

Ladda ner PDF
Bedömningar

Byggvarubedömningen, Svanen och SundaHus-certifieringar garanterar hållbara och miljövänliga byggprodukter och projekt. De fungerar som bevis på hög kvalitet och ger förtroende för både yrkesverksamma och konsumenter.

Läs mer
Provningar

Utförda fältmätningar, extra provningar utöver ETA för emissioner, fukt och akustik

Läs mer

Environmental Product Declaration

Läs miljövarudeklarationen för Ekolutions hampafiberisolering

Ladda ner

Isolering för hållbart samhällsbyggande

Fördelar med hampaisolering

Ekolutions hampafiberisolering är en växtbaserad isolering där råvaran är förnyelsebar och kan både odlas och kultiveras energieffektivt och med låg klimatbelastning med avseende på bekämpningsmedel, koldoxidutsläpp och konstgödsel. Inbindningen av koldioxid överstiger utsläppen med ungefär 8-10 ggr. Utöver att minimera energiförluster, ljudöverföring och bidra till brandskydd, möjliggör hampafiberisolering även minskade av växthusgasutsläpp, reglering av fuktnivåer och ökad värmetröghet i byggnadskonstruktioner.

Tre egenskaper som ger biobaserade isolering dess höga isolerande förmåga är låg värmekonduktivitet (lambda), hög specifik värmekapacitet (c) och fuktbuffrande förmåga. Dessa tre egenskaper skapar en konstruktion som isolerar effektivt, har hög motståndskraft mot temperatur fluktuationer och reglerar luftfuktigheten i inomhusmiljön.  Unika egenskaper som skapar en behaglig och framförallt en energieffektiv miljö med lägre energikostnader

Egenskaperna möjliggörs genom att tillämpa diffusionsöppna konstruktioner, dessa tillåter en kontrollerad låg fuktvandring i båda riktningar. På så sätt kan konstruktionen både absorbera och  desorbera (släppa) sitt fuktinnehåll.

Diffusionsöppna konstruktioner möjliggör för friska inomhusklimat och minskar risk fuktrelaterade skador. ​

Isoleringen är provad för brandmotstånd och reaktion mot brand. Dessa brandklass är bland högsta bland biobserade material med brandklass D och har provat i konstruktioner med brandskydd upp mot EI120. Att kombinera isoleringen med brandhämmande beklädnad gör att man uppnår kraven på brandskydd.

På arbetsplatsen är Ekolutions isolering uppskattad för att den är behaglig mot hud, andningsvägar och är flexibel.

Hampafiberisoleringen flexar fint och ger bra passform mellan reglarna. Isoleringen kan kapas med ett övermått upp till 20-30 mm och sedan passas in. Detta ger montörer mer tolerans och snabbar upp montaget.

Hampafiberisolering har prövats för skadliga emissioner såsom formaldehyd och VOC, resultatet visar nivåer som understiger gränsvärden med ca 100x. Anledningen är att isoleringen består naturfiber, återvunna textilier och ett livsmedelsklassat mineralsalt som inte orsakar några skadliga emissioner. Den kliar inte och är därför ofta uppskattad på arbetsplatsen av montörer och hantverkare.

Få en offert

Räkna med en leveranstid ca 2-3 veckor från beställning.

Beställ offert

Köp hos leverantör

Vår hampafiberisolering finns att köpa på byggvaruhandeln.

Se återförsäljare

Produktkatalog

Läs mer om våra produkter, inklusive mått och brandsäkerhet.

Ladda ner