Våra produkter
Råvaran
Projekt

Mer om odling

Från frö till isolering på 150 dagar

12 ton biomassa per hektar

Industrihampa ger en stor avkastning per hektar. Den kräver inga bekämpningsmedel och dessutom väldigt lite vatten.
Industrihampa binder mer koldioxid i materialet än vad som görs av med under hela tillverkningsprocessen.
Med en process från frö till färdig produkt på 150 dagar så ser vi den positiva klimateffekten omedelbart. Tillsammans kan vi uppnå våra klimatmål innan 2030.

Odling och produktion i Skåne

Just nu pågår byggnation av en högteknologisk maskinpark i Staffanstorp i Skåne län.
Fabriken har kapacitet att förädla cirka 37 000 ton hampa per år med en potential att binda 72 000 ton CO2eq per år (brutto)

Vår isolering binder mellan
12-18 ton CO2 per ha

Vid End of Life kan Ekolution hampafiberisolering återvinnas för att skapa ny isolering.
100% förnyelsebar

Vill du bli hampaodlare?

Prata med oss för att få veta vad som krävs