Våra produkter
Råvaran
Projekt

Odling av hampa

Varför odla hampa?

Hampa är en fascinerande växt och förnybar resurs som används i en mängd viktiga och värdefulla kommersiella produkter. Hampa är en förnybar resurs som kan odlas med minimal påverkan på miljön.
Hampa är en gröda som odlas i hela Europa. På senare år har den areal som är avsedd för hampodling ökat betydligt i EU, från 19 970 hektar 2015 till 34 960 hektar 2019 (en ökning med 75 %). Under samma period ökade produktionen av hampa från 94 120 ton till 152 820 ton (en ökning med 62,4 %).
Hampa används för att tillverka olika kommersiella och industriella produkter och kan återföra näringsämnen till marken och binda kol mer effektivt än de flesta andra jordbruksgrödor.
Bryter sjukdomscykeln
Hampa bidrar till att bryta sjukdomscykeln när den används i växelbruk. Hampaplantorna är dessutom snabbväxande och skuggande, vilket innebär att ogräs inte kan växa.
Mindre bekämpningsmedel
Hampa har låg mottaglighet för skadegörare eftersom den saknar naturliga fiender, vilket innebär att man i de flesta fall inte behöver använda insekts-, ogräs- och svampbekämpningsmedel.
Biologisk mångfald
Blomningstiden inträffar vanligtvis mellan juli och september. De erbjuder också skydd för fåglar och hampfröna utgör föda för djur.
Minimalt med avfall
Nästan hela hampaväxten kan användas

Hampa förbättrar jorden

Hampa är en användbar gröda för hållbart jordbruk genom att förbättra markens struktur, tillföra näringsämnen och bidra till kolbindning.
Markens struktur
Hamparötterna (pålrot) tränger djupt ner i marken och hjälper till att förbättra dess struktur. Detta ökar markens porositet och vattenretention, vilket är fördelaktigt för andra grödor.
Tillförsel av näringsämnen
Hampaväxter tar upp näringsämnen från marken, inklusive kväve och fosfor. När hampa skördas och används som gödsel eller tillbaks till jorden som organiskt material, återförs dessa näringsämnen till marken.
Bekämpning av ogräs
Hampaväxter växer snabbt och täcker tätt, vilket minskar tillväxten av ochräs. Detta kan minska av herbicider och hjälpa till att bibehålla hälsan.
Kolbindning
Hampa absorberar koldioxid från atmosfären under sin tillväxt. När hampa används i olika produkter eller om det återförs som organiskt material, hjälper det till att binda kol i marken och minska koldioxiden i atmosfären.

Odlingsår - mars till oktober

Sådd
Från Mars och hela April. 30-50 plantor / m2.
Uppkomst
Ingen bekämpning av ogräs görs
Gödsling
Ska man tillägsgödsla bör detta göras innan hampan blir för hög
Tillväxt
Hampan växer ifrån eventuell ogräsförekomst
Huggning
I början av Augusti till ca 20 augusti bör hampan vara huggen
Vändning
Hampan ska vändas för att genomgå en bra rötning
Strängläggning
Sker innan pressning
Balning och samling
Alla balar är fyrkantsbalar
Lagring
Sker under tak
Sådd
Från Mars och hela April. 30-50 plantor / m2.
Uppkomst
Ingen bekämpning av ogräs görs
Gödsling
Ska man tillägsgödsla bör detta göras innan hampan blir för hög
Tillväxt
Hampan växer ifrån eventuell ogräsförekomst
Huggning
I början av Augusti till ca 20 augusti bör hampan vara huggen
Vändning
Hampan ska vändas för att genomgå en bra rötning
Strängläggning
Sker innan pressning
Balning och samling
Alla balar är fyrkantsbalar
Lagring
Sker under tak

Gödsling av hampa

Vid odling av hampa rekommenderar vi att du använder YaraMila
Näringsbortförsel vid en skörd på 9000 kg
Kväve ca 90 – 110 kg / ha
Fosfor ca 25 – 40 kg / ha
Kali ca 70 – 100 kg / ha
Gödsling rekommendationer
Gödsling vid sådd ca 100 kg Kväve med NPK
Exempelvis 27-3-5 (370 kg vara)
Komplettering av Kali
Ex Kalisalt K50 (100 kg vara)
Summerad giva
100 kg N, 11 kg P, 68 kg K
Tänk på att stämma av gödslingen med näringsvärdena från jordprover.

Plantmängd för optimal fiberhampa

För att maximera fiberskörden vid odling av industrihampa är det vanligt att rekommendera ett lägre plantantal per kvadratmeter.
Ett vanligt riktvärde för industrihampa är mellan 15-25 plantor per kvadratmeter. Genom att ha färre plantor får varje planta mer utrymme att utveckla större och längre fibrer.
Tusenkornvikten är _____
Grobarhet är ______

Skörd och skördemetoder

För att uppnå optimal skörd av fiberhampa är det viktigt att vänta tills plantorna har slutat att växa på höjden och att fibrerna har nått sin maximala längd. Detta brukar inträffa när plantorna når mogenhet och börjar blomma. Skörden bör göras innan plantorna börjar förlora bladen och fröna mognar.
När det gäller rötning i fält kan det vara lämpligt att låta hampafibern ligga i cirka 4-6 veckor, beroende på väderförhållandena och fuktighetsnivåerna. Under denna tid kommer mikroorganismer och naturliga processer att bryta ner de icke-fibrösa materialen i hampaplantan, vilket gör det lättare att separera fibrerna från vedämnen och andra delar av växten.
Det är viktigt att regelbundet övervaka rötningsprocessen och göra provtagningar för att bedöma när fibrerna har nått en lämplig nivå för pressning och lagring. Prova att pressa några fibrer för att se om de är tillräckligt mjuka och lätta att bryta loss från de övriga växtdelarna.
Tekniska detaljer - Skördemaskin
Modell
Laumetris KP – 4
Arbetshastighet
Cirka 14 - 20 km/h (8-11 mp/h)
Hjul
520/50-17
Typ
Bogserad skördare av dragtyp
Klippenheter
4 st
Transportbredd
2,5 meterVikt: 4400 kg
Driftsbredd
2,8 meter
Avstånd mellan fräsar
600 mm (2 fot)
Föreslagen HP
180hk, med tillräcklig 3pt lyftkapacitet

Rötning av hampa

När det gäller att avgöra om hampafibern är färdigrötad och redo att pressas till storbalar, finns det ett antal faktorer att ta hänsyn till. Här är några indikationer att titta på:
Färg
Den rötade hampafibern har vanligtvis en brunaktig eller gulaktig färg. Om fibrerna fortfarande har en grönaktig färg kan de behöva mer tid för rötning.
Lukt
Rötad hampa har en karakteristisk jordliknande lukt. Om den fortfarande luktar friskt eller grönt kan den vara i behov av mer tid för rötning.
Fibrernas styrka
Rötad hampa har vanligtvis starkare och mer flexibla fibrer jämfört med omogen hampa. Du kan testa att dra i några fibrer för att bedöma deras styrka.

Strängläggning och balning

För att få en effektiv och kvalitativ balpressning är det viktigt att använda lämplig utrustning och teknik.
Allt som roterar och snurrar kan hampan linda sig runt, se till att ha tillgång till en maskin för strängläggning och en balpress som passar hampans specifika behov.
Alla balarna ska vara fyrkants balar, Måtten 120 x 90 x 235 är att föredra

Lagring av hampa

När det gäller lagring av rötad hampafiber, är det viktigt att se till att den är helt torr för att undvika mögel eller ruttning. Se till att förvara den på en torr och vädrad plats där den kan bevaras på bästa sätt.
Lagringsersättningen beräknas månadsvis
Leveranser kommer ske efter en leveransplansom upprättas av Ekolution.

Godkända Frösorter

Białobrzeskie

Henola

Jordtyper för industrihampa

Industrihampa är anpassningsbar men trivs bäst på jordar med god dränering och riklig tillgång till näringsämnen.
Mulljord
Mulljordar är vanligtvis väldränerade och rika på organiskt material. De har god förmåga att behålla fukt samtidigt som de tillhandahåller viktiga näringsämnen för hampans tillväxt. Innan sådd av hampan på mulljordar ska man bearbeta dessa ordentligt för att gå in värme och syre i jorden.
Sandjord
Sandjordar är väldränerade och har vanligtvis god luftighet. De kan vara fördelaktiga för hampan genom att undvika överskott av fuktighet och minska risken för rotproblem. När det gäller torka på lättare jordar är hampan relativt tålig och kan hantera perioder med lägre vattentillgång. Men som med alla grödor kan torka påverka tillväxt och skörd.
Lerjord
Lerjordar har förmågan att hålla vatten och näringsämnen, vilket är fördelaktigt för hampan. De kan ge en stabil tillförsel av vatten och näringsämnen till växterna. Viktigt att hampan kan vara känslig för markpackning.
Hampans optimala pH-värde i jorden ligger vanligtvis mellan 6,0 och 7,0. Detta område anses vara fördelaktigt för att säkerställa att växterna kan ta upp näringsämnen effektivt och trivas.

Ekonomiska förutsättningar för industrihampa

Kontakt

Processering
Henrik Jakobsson
0735198022
henrik.jakobsson@ekolution.se
Odling
Holger Assarsson
0735198026
holger.assarsson@ekolution.se