Våra produkter
Råvaran
Projekt

CO2-bindande byggmaterial

Energieffektiv, biobaserad och förnybar hampaisolering

6500 m3 hampaisolering

Ekolution Hampafiberisolering är en nyckelkomponent i ett Earth Shot-projekt i Bålsta som utforskar olika sätt att sänka den byggda miljöns koldioxidavtryck.
Hampaisolering C600

Från frö till isolering
på 150 dagar

Binder -79 kg CO2 per m3
Den snabba tillväxtcykeln för industrihampa gör att nettoeffekten för CO2 bindning blir direkt, vilket ger impact idag.

Produkter

Träregelskiva Hampa c450, c600

Isoleringsskiva av hampafiber för trästomme, bredd 425 mm eller 575 mm. Används som isolering i klimatskal och invändiga konstruktioner som t ex ytterväggar, innerväggar och bjälklag.

Binder -79 kg CO2 per m3
Binder -79 kg CO2 per m3

Stålregelskiva Hampa c450, c600

Isoleringsskiva av hampafiber för stålreglar, bredd 470 mm eller 620 mm. Används som isolering i klimatskal och invändiga konstruktioner som t ex ytterväggar, innerväggar och bjälklag.

Träregelskiva Hampa c450, c600

Bredd 425 mm eller 575 mm

GWPtot= - 69 kg CO2 eq / m3  

Stålregelskiva Hampa c450, c600

Bredd 470 mm eller 620 mm

GWPtot= - 69 kg CO2 eq / m3  

Bättre material på alla sätt

Klimat

Hampafiberisolering binder mer CO2 i materialet än vad som görs av med under hela tillverkningsprocessen.

Energi

Värmeisoleringsförmåga tillsammans med värmelagringskapacitet ger låg energikonsumption

Hälsa

Isoleringen är behaglig att jobba med, irriterar inte hud eller andningsorgan. Ett naturmaterial för naturlig inomhusmiljö.

Klimat

Hampafiberisoleringen binder mer c02 i materialet än vad som görs av med under hela tillverkningsprocessen.

Energi

Värmeisoleringsförmåga tillsammans med värmekapacitet ger en lägre energikonsumption

Hälsa

Isoleringen är behaglig att jobba med, irriterar inte hud eller andningsorganen, behaglig att bo omkring.

Hampafiberisolering för byggprojekt utan kompromisser: energieffektiv, CO2-negativ och kostnadseffektiv

Hampa för ditt projekt

Hampa är en miljövänlig och mångsidig råvara som kan användas inom flera kommersiella och industriella områden.

Känn på materialet

Brandklass D s1 d0
Ljudabsorptionsklass B

Binder -79 kg CO2 eq / m3

Odla med Ekolution

Från våra lantbrukare får vi framtidens byggmaterial. Odling av industrihampa ger skördar upp till 12 ton biomassa per hektar och ger cellulosa, vedämne och fibermaterial.

Stallströ gjord av hampa

Lanseras under 2024 - förboka redan idag

Först i världen

I januari 2022 infördes krav på miljövarudeklarationer (EPD). Ta en titt på världens första EPD för hampafiberisolering.

Environmental Product Declaration - Ekolution hemp fibre insulation

Environmental product declaration

Läs EPD

Fördjupa dig i GreenWALL

Typgodkännande

ERW GreenWALL uppfyller kraven i kap 8, 4 § 2 och 5 PBL i de avseende som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i BBR avsnitt brandmotstånd 5:231 och luftljudisolering 7.
Läs PDF

Akustikprovning

Mätningar av luftljudsisolering för ERW GreenWALL har utförts enligt SS-EN ISO 10140-2:2021 och utvärderats enligt SS-EN ISO 717-1:2020. Uppmätt ljudreduktion är i intervallet 44 dB - 56 dB.
Läs PDF

Brandprovning

ERW GreenWALL är provad för brandmotstånd hos RISE enligt de ackrediterade testmetoderna EN 1364-1:2015 och EN 1363-1:2020 och i tillämpliga fall EN 1363-2:1999. Uppmätt brandmotstånd EI30-EI60
Läs PDF

Emissionsprovning

ERW GreenWALL ingående komponenter består av förnyelsebara och återvunna material som är prövade hos RISE för skadliga emissioner såsom VOC och formaldehyd enligt SS-EN ISO 16000-9:2006
Läs PDF

Typgodkännande

ERW GreenWALL uppfyller kraven i kap 8, 4 § 2 och 5 PBL i de avseende som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i BBR avsnitt brandmotstånd 5:231 och luftljudisolering 7.
Läs PDF

Akustikprovning

Mätningar av luftljudsisolering för ERW GreenWALL har utförts enligt SS-EN ISO 10140-2:2021 och utvärderats enligt SS-EN ISO 717-1:2020. Uppmätt ljudreduktion är i intervallet 44 dB - 56 dB.
Läs PDF

Brandprovning

ERW GreenWALL är provad för brandmotstånd hos RISE enligt de ackrediterade testmetoderna EN 1364-1:2015 och EN 1363-1:2020 och i tillämpliga fall EN 1363-2:1999. Uppmätt brandmotstånd EI30-EI60
Läs PDF

Emissionsprovning

ERW GreenWALL ingående komponenter består av förnyelsebara och återvunna material som är prövade hos RISE för skadliga emissioner såsom VOC och formaldehyd enligt SS-EN ISO 16000-9:2006
Läs PDF

ERW GreenWALL

ERW GreenWALL är ett system för avskiljande väggar som har 83% lägre klimatpåverkan och ljudreduktion 44-56 dB.

ERW GreenWALL består av svenskproducerade produkter som innehåller både biobaserade och återvunna material. Skapad för kommersiella lokaler, offentliga miljöer samt bostäder. Typgodkänd med certifikatnummer C900856 och ackrediterad av RISE med ackrediteringsnummer 1002.

Utvecklat tillsammans med våra samarbetspartners: Recoma, Wood Tube och AMF Fastigheter

ERW GreenWall

Environmental product declaration

Utforska

Vanliga frågor och svar

Vilka är fördelarna med att använda hampafiberisolering?

Fördelarna med att använda hampafiberisolering är många och omfattande. För det första har den en låg värmekonduktivitet (lambda), vilket innebär att den effektivt minskar värmeöverföringen och bidrar till att bibehålla en konstant inomhustemperatur. Dess höga specifika värmekapacitet gör den också särskilt effektiv för att lagra och släppa ut värme över tid, vilket resulterar i en jämnare och mer bekväm temperatur inomhus.En annan betydande fördel är hampafiberisoleringens förmåga att buffra fukt. Genom att absorbera och frigöra fukt i luften hjälper den till att reglera fuktighetsnivåerna inomhus, vilket skapar en mer behaglig och hälsosam miljö. Dessutom bidrar denna fuktbuffering till att minska risken för mögel- och mögelbildning i byggnaden.En annan fördel är att hampafiberisolering inte har några skadliga emissioner och är mycket behaglig att hantera. Den kliar inte och är därför ofta uppskattad på arbetsplatsen av montörer och hantverkare.Emissionsprovningar visar på väldigt låga emissioner av skadliga ämnen, vilket beror på att isoleringen inte består av några skadliga ämnen från början. Denna kombination av egenskaper gör hampafiberisolering till ett attraktivt och hållbart val för isoleringsbehov.

Är hampa lagligt att odla och använda för byggändamål?

Ja, det är lagligt att odla industrihampa i många länder runt om i världen, inklusive flera länder i Europa, Nordamerika och Asien. Industrihampa är en variant av hampaplantan som är avsedd för industriellt bruk och innehåller mycket låga halter av den psykoaktiva föreningen THC (tetrahydrocannabinol), vilket är det ämne som ger den beryktade "högeffekten" förknippad med rekreationella syften.I Sverige har odlingen av industrihampa varit laglig sedan 2003, efter en lagändring som tillät odling av hampaplantan för industriellt bruk. För att odla industrihampa i Sverige krävs att odlaren använder frösorter som är godkända av Naturvårdsverket och att en anmälan om odlingen skickas in innan den påbörjas. Naturvårdsverket utför sedan stickprov och kontrollerar att den registrerade frösorten används. Det finns även regler och bestämmelser som reglerar hantering och användning av industrihampa för att säkerställa att den används på ett lagligt och ansvarsfullt sätt.Regler och lagar kring odling av industrihampa varierar från land till land och kan påverkas av nationell lagstiftning, internationella avtal och lokala bestämmelser. I många fall krävs tillstånd eller licens för att odla industrihampa, och det kan finnas regler angående odlingens placering, hantering av växterna och hur hampaplantan får användas. Det är viktigt för dem som är intresserade av att odla industrihampa att förstå och följa de specifika lagarna och reglerna som gäller i deras jurisdiktion.

Hur installerar man hampafiberisolering?

Hampafiberisolering kan enkelt installeras tack vare isoleringsmaterialets flexibilitet och är användarvänlig för arbetare att hantera. Det rekommenderas att kapa isoleringen med cirka 20 mm övermått för att säkerställa en god anliggning mot konstruktionen och därigenom uppnå optimal prestanda.

För att installera hampafiberisolering följer du dessa steg:

1. Mät området där isoleringen ska installeras för att avgöra hur mycket hampafiberisolering du behöver.

2. Se till att ta hänsyn till eventuella mellanrum eller utrymmen mellan isoleringen och vägg- eller takkonstruktionen.

3. Förbered området för installationen genom att ta bort eventuell gammal isolering eller skräp och se till att ytan är ren och torr.

4. Använd en fogsvans med ett vågat blad eller en isolersåg från FESTOOL för att kapa hampafiberisoleringen med cirka 20 mm övermått så att den enkelt kan flexas in i utrymmet.

5. Positionera isoleringen mellan reglarna och försiktigt komprimera båda sidorna. Detta möjliggör att isoleringen drar nytta av dess "fjädrande effekt" och passar tätt mellan reglarna. När den återgår till sin ursprungliga form kommer den att passa tätt mot reglarna och minska risken för köldbryggor.Se till att installera nödvändiga ångbromsar eller termiska barriärer för att säkerställa att isoleringen fungerar effektivt. Rådfråga lokala byggnormer och yrkespersoner för att välja rätt typ av ångbroms.

Sammanfattningsvis är installation av hampafiberisolering en relativt enkel process som de flesta hemägare med grundläggande hantverksskicklighet kan utföra. Det är viktigt att följa instruktioner och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder vid installation av vilken typ av isolering som helst. För mer information om montage vänligen se montageanvisning för Ekolutions hampafiberisolering.

Vilka typer av byggnader är lämpliga för hampafiberisolering?

Ekolutionshampafiberisolering är en anpassningsbar och allsidig produkt som passar för en mängd olika användningsområden inom bygg- och isoleringsprojekt. För byggnader är isoleringen lämplig för olika delar av klimatskalet ovan mark, såsom innerväggar, yttervägg, mellanbjälklag och takkonstruktioner. Mer detaljerade förslag på lämpliga byggdelar återfinns i avsnittet "Byggdelar" för att underlätta för användare att välja rätt isoleringslösning för deras specifika behov.

Det finns dock vissa konstruktioner där användningen av hampafiberisolering bör undvikas. Det gäller särskilt för oskyddade konstruktioner med högt fukttryck, såsom utvändig isolering eller isolering i källare där risken för långvarig exponering för fukt är hög. Dessutom är det mindre lämpligt att använda hampafiberisolering i konstruktioner där isoleringens huvudsakliga funktion är brandskydd, särskilt om brandklassningen kräver en isolering med högre brandmotstånd än vad hampafiberisoleringen kan erbjuda (t.ex. brandklass C eller högre).

Genom att noggrant överväga vilka konstruktioner och användningsområden som är lämpliga för Ekolutionshampafiberisolering och undvika de begränsningar som nämns ovan, kan man säkerställa att isoleringen fungerar optimalt och bidrar till att skapa energieffektiva och hållbara byggnader.

Se fler frågor och svar
Byggnad för byggnad sänker vi fastighetsbranschens påverkan på klimatet

640

hektar hampaodlingar i Skåne

17300

ton CO2-inbindningspotential (GWPbio)

19800

ton sparad CO2 eq