Våra produkter
Råvaran
Projekt

Tak

För nyproduktion av bostäder

Upptäck betydelsen av ytterväggarna för småhus där de inte bara utgör husets skal och skydd mot väder och vind, utan även spelar en avgörande roll i energieffektivitet och visuell estetik. Lär dig om materialval, isolering och designelement.
USP
Lorem ipsum
USP
Lorem ipsum
USP
Lorem ipsum
USP
Lorem ipsum
Uppbyggnader
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum

För nyproduktion av kontor

Utforska vår guide om designen av ytterväggar för kontorsbyggnader, där naturfiberisolering och estetiskt tilltalande design möts för att skapa en professionell och hållbar arbetsmiljö.
USP
Lorem ipsum
USP
Lorem ipsum
USP
Lorem ipsum
USP
Lorem ipsum
Uppbyggnader
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum

För nyproduktion av industribyggnader

Generell beskrivning
USP
Lorem ipsum
USP
Lorem ipsum
USP
Lorem ipsum
USP
Lorem ipsum
Uppbyggnader
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum

För renovering av bostäder

Att tilläggsisolera taket på ett äldre hus är en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna som kan utföras. Det är kostnadseffektivt eftersom isoleringen kan placeras invändigt utan att orsaka större förlust av yta. Tekniskt sett krävs det noggrann avvägning för att välja rätt mängd isolering som passar den befintliga takkonstruktionen.
Miljö
Hampafiberisolering är tillverkad av förnybara och biologiskt nedbrytbara material, vilket gör tilläggsisolering av tak med detta material till ett miljövänligt val.
Prestanda
Hampafiberisolering har en hög termisk prestanda, vilket effektivt minskar värmeförluster och ger energieffektivitet vid tilläggsisolering av tak.
Fukt
Hampafiberisolering kan reglera fuktnivåer i takkonstruktionen, vilket kan minska risken för fuktskador och mögelbildning och bidrar till en hälsosam inomhusmiljö.
Ljud
Hampafiberisolering har goda ljudabsorberande egenskaper, vilket kan bidra till att minska ljudöverföringen mellan våningar och skapa en lugnare inomhusmiljö vid tilläggsisolering av tak.
Uppbyggnader
YT01-R TILLÄGGSISOLERING RÅVIND HISTORISK BYGGNAD
U-värde
Tilläggsisolering av en historisk byggnad
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
YT02-R TILLÄGGSISOLERING ÄLDRE BYGGNAD
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum

Fler frågor?

Kontakta oss via vårt formulär eller hör av dig direkt på info@ekolution.se