Våra produkter
Råvaran
Projekt

Yttervägg

För nyproduktion av bostäder

Ytterväggen i småhus och villor fungerar som den primära barriären mot yttre element och ger både strukturell stabilitet och termisk isolering. Genom att använda biobaserade material i ytterväggskonstruktionen kan man dra nytta av flera fördelar. Dessa material, såsom hampafiberisolering, erbjuder hög energieffektivitet, minskad klimatpåverkan genom koldioxidbindning, samt skapar en inomhusmiljö med god luftkvalitet och reglerad fuktighet. Dessutom är biobaserade material förnybara och kan bidra till att minska byggnadens totala miljöpåverkan.
Isolering
Hampafiberisolering erbjuder utmärkt termisk isolering, vilket bidrar till att minska energiförluster och skapa energieffektiva byggnader.
Miljövänlig
Med sin förnybara och biologiskt nedbrytbara natur minskar hampafiberisoleringens miljöpåverkan och bidrar till hållbara byggprojekt.
Fuktbuffring
Hampafiberisolering kan reglera fuktnivåer i byggnadsmaterial, vilket minskar risken för fuktskador och mögelbildning.
Ljud
Hampafiberisolering har en effektiv förmåga att absorbera ljud, vilket minskar ljudöverföring mellan olika rum och skapar en lugnare och mer bekväm inomhusmiljö.

Uppbyggnader

YV01: VENTILERAD TRÄPANEL BIOBASERAD ISOLERING
U-värde
0.137 W/[m2 K]
Klimat
GWP: -55 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
11.8h
YV02: VENTILERAD TRÄPANEL MU+BIOBASERAD ISOLERING
U-värde
0.127 W/[m2 K]
Klimat
GWP: -42 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
11.1h
YV03: VENTILERAD SKALMUR BIOBASERAD ISOLERING
U-värde
0.137 W/[m2 K]
Klimat
GWP: 5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
11.7h
YV04: OVENTILERAD PUTSAD BIOBASERAD ISOLERING
U-värde
0.145 W/[m2 K]
Klimat
GWP: -29 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
11.2h

För nyproduktion av kontor

Ytterväggen i kontorsbyggnader fungerar som en viktig barriär mot yttre väderförhållanden och ger strukturell stabilitet samt termisk och akustisk isolering. Genom att använda biobaserade material i ytterväggskonstruktionen kan man dra nytta av flera fördelar. Dessa material, såsom hampafiberisolering, erbjuder förbättrad energieffektivitet och kan bidra till att minska byggnadens koldioxidavtryck genom att binda koldioxid under tillväxtfasen. Presenterade vägguppbyggander finns tillgängliga som prefabricerade element, färdigkapade element alternativt byggas på arbetsplats allt enligt projektets förutsättningar.
Energi
Hampafiberisolering erbjuder hög termisk prestanda, vilket leder till energieffektiva kontorsbyggnader med minskad energiförbrukning för uppvärmning och kylning.
Miljö
Genom att använda hampafiberisolering i ytterväggarna kan kontorsbyggnader minska sin miljöpåverkan genom att dra nytta av förnybara och biologiskt nedbrytbara material.
Ljud
Hampafiberisolering absorberar ljud effektivt, vilket minskar ljudöverföring mellan kontorsrum och skapar en lugnare arbetsmiljö.
Inomhus
Med sina fuktreglerande egenskaper bidrar hampafiberisolering till att skapa en trivsam inomhusmiljö med lämplig luftfuktighet
Uppbyggnader
YV05: VENTILERAD TRÄPANEL, KL STOMME, BIOBASERAD
U-värde
0.157 W/[m2 K]
Klimat
GWP: -108 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
14h
YV06: VENTILERAD TRÄPANEL, KL STOMME, BIOBASERAD+MU
U-värde
0.110 W/[m2 K]
Klimat
GWP: -195 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
+24h
YV01: VENTILERAD TRÄPANEL BIOBASERAD ISOLERING
U-värde
0.137 W/[m2 K]
Klimat
GWP: -55 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
11.8h
YV07: VENTILERAD TRÄPANEL, VINDSKIVA MU+BIOBASERAD
U-värde
0.138 W/[m2 K]
Klimat
GWP: XX kg CO2 eq / m2
Fasskifte
11.3h

För nyproduktion av industribyggnader

Ytterväggen i kontorsbyggnader fungerar som en viktig barriär mot yttre väderförhållanden och ger strukturell stabilitet samt termisk, brand och akustisk isolering. Genom att använda biobaserade material i ytterväggskonstruktionen kan man dra nytta av flera fördelar. Dessa material, såsom hampafiberisolering, erbjuder förbättrad energieffektivitet och kan bidra till att minska byggnadens koldioxidavtryck genom att binda koldioxid under tillväxtfasen. Presenterade vägguppbyggander finns tillgängliga som prefabricerade element, färdigkapade element alternativt byggas på arbetsplats allt enligt projektets förutsättningar. Presenterade vägguppbyggnader finns tillgängliga som prefabricerade element i storlek 3x15 m.
Temperatur
Hampafiberisolering ger utmärkt termisk stabilitet, vilket hjälper till att upprätthålla en jämn inomhustemperatur i industriella miljöer och minska behovet av uppvärmning och kylning.
Brand
Med sina brandsäkra egenskaper bidrar hampafiberisolering till att minska risken för brandspridning och säkerställer en tryggare arbetsmiljö för industriella verksamheter.
Miljö
Genom att använda hampafiberisolering i ytterväggarna kan industriella byggnader minska sin miljöpåverkan genom att välja ett förnybart och biologiskt nedbrytbart isoleringsmaterial.
Hållbarhet
Genom att använda hampafiberisolering i ytterväggarna kan industriella byggnader minska sin miljöpåverkan genom att välja ett förnybart och biologiskt nedbrytbart isoleringsmaterial.
Uppbyggnader
YV08 - VENTILERAD TRÄPANEL BIO - REGEL LVL
U-värde
0.166
Klimat
GWP: -67 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
12h
YV09 - VENTILERAD TRÄPANEL BIO - REGEL I-PROFIL
U-värde
0.162
Klimat
GWP: -62 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
12h

För renovering av äldre konstruktioner

Förbättrad termisk prestanda: Genom att lägga till isolering på insidan av väggen minskas värmeförlusterna och byggnaden blir mer energieffektiv. Detta kan leda till lägre energikostnader och en ökad komfort inomhus.

Klimatpåverkan: Genom att tilläggsisolera med Ekolution hampafiberisolering görs en dubbel klimatvinst, första klimatvinsten görs i koldioxidbesparingen i materialet och andra besparingen genom att minska energiåtgången.

Fuktreglering
: Invändig tilläggsisolering kräver noggrann hantering av fukt. Ekolutions hampafiberisolering, som är diffusionsöppen, tillåter naturlig fuktvandring. Detta bidrar till att minska risken för fuktackumulering och problem som salt- och frostsprängning i tegelväggen.

Dolda installationer: Elektriska installationer, som elledningar och kablar, kan enkelt installeras bakom det isolerande skiktet, vilket ger en ren och snygg interiör utan synliga kablar och rör.

Bevarande av exteriör: Invändig tilläggsisolering påverkar inte byggnadens exteriöra utseende och bevarar dess ursprungliga arkitektoniska drag.
ANPASSNINGSBAR
Hampafiberisolering är lätt att installera och kan anpassas till olika typer av ytterväggar och konstruktioner under renoveringsprojekt för småhus.
FUKT
Hampafiberisolering har fuktreglerande egenskaper vilka kombineras väl med äldre byggnader och byggteknik.
ENERGI
Tilläggsisolering med Ekolutions isolering ger hög termisk prestanda, vilket förbättrar energieffektiviteten i småhus genom att minska energiförluster.
MILJÖ
Genom att använda hampafiberisolering minskar renoveringsprojektets miljöpåverkan tack vare att industrihampa är förnybara och binder koldioxid.
Uppbyggnader
YV01-R: TILLÄGGISOLERING MURAD TEGEL BYGGNAD (-1950)
U-värde
XX
Klimat
GWP: XX kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Beskrivning
Denna typ av konstruktion innefattar en homogen tegelvägg som vanligtvis består av 1, 1 1/2 eller 2 lager tegelsten i bredd. För att förbättra den termiska prestandan och minska energiförlusterna i byggnaden, utförs invändig tilläggsisolering.

Detta innebär att isoleringsmaterial läggs till på insidan av tegelväggen. Isoleringen kompletteras med ett lufttätt membran som är öppet för fuktvandring via diffusion, en ångbroms.

Att tänka på: Invändig tilläggsisolering medför även att temperaturen i den murade konstruktionen sjunker och ökar risken för ökat fuktinnehåll, salt-och frostsprängning.

Tilläggsisolering invändigt utförs därför varsamt med en biobaserad isolering som tillåter naturlig fuktvandring (diffusionsöppen).

För att säkerställa att invändig tilläggsisolering utförs korrekt och att biobaserad isolering används på rätt sätt, är det viktigt att involvera sakkunniga med erfarenhet av liknande projekt.
YV02-R: TILLÄGGSISOLERING MURAD LÄTTBETONG (-1950)
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Beskrivning
Denna typ av konstruktion innefattar en homogen murad vägg som vanligtvis består av s.k. Gasbetong, Autoklaverad lättbetong eller LECA-block. För att förbättra den termiska prestandan och minska energiförlusterna i byggnaden, utförs invändig tilläggsisolering.

Detta innebär att isoleringsmaterial läggs till på insidan av tegelväggen. Isoleringen kompletteras med ett lufttätt membran som är öppet för fuktvandring via diffusion, en ångbroms.

Att tänka på: Invändig tilläggsisolering medför även att temperaturen i den murade konstruktionen sjunker och ökar risken för ökat fuktinnehåll, salt-och frostsprängning.

Tilläggsisolering invändigt utförs därför varsamt med en biobaserad isolering som tillåter naturlig fuktvandring (diffusionsöppen).

För att säkerställa att invändig tilläggsisolering utförs korrekt och att biobaserad isolering används på rätt sätt, är det viktigt att involvera sakkunniga med erfarenhet av liknande projekt.
YV03-R: TILLÄGGSISOLERING ÄLDRE TIMMERHUS (-1950)
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Beskrivning
Konstruktionen utförs med timmerstockar eller trästockar, som sammanfogas både horisontellt och ibland vertikalt, vilket skapar en stark och stabil väggstruktur. Dessa stockar, vanligtvis av högkvalitativt timmer, kan vara runda eller fyrkantiga beroende på önskad estetik. Fogarna mellanstockarna tätas vanligtvis noggrant med material som lera, mossa eller halm för att förhindra luftläckage och fuktinträngning.

Timmerkonstruktion har flera fördelar. Dess tyngd ger god värmebuffrande förmåga och utmärkta hygroskopiska egenskaper, vilket innebär att timret kan reglera värme och fukt, vilket resulterar i ett behagligt och jämnt inomhusklimat. Kondensskador från fuktutfällning är mycket ovanliga i timmerhus. När tilläggsisolering behövs, kan Ekolution hampafiberisolering vara en fördelaktig lösning tack vare dess höga värmelagringseffekt och liknande hygroskopiska egenskaper.

Att tänka på: Invändig tilläggsisolering medför även att temperaturen i timmerkonstruktionen sjunker och ökar risken för fuktrelaterade skador.

Tilläggsisolering invändigt utförs därför varsamt med en biobaserad isoleringsom tillåter naturlig fuktvandring (diffusionsöppen).

För att säkerställa att invändig tilläggsisolering utförs korrekt och att biobaserad isolering används på rätt sätt, är det viktigt att involvera sakkunniga med erfarenhet av liknande projekt.
YV04-R: TILLÄGGSISOLERING TRÄSTOMME (1950-1970)
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Beskrivning
Under 1950-1970-talet användes en vanlig väggkonstruktion med träreglar och isolering. Den yttre sidan täcktes ofta av träpaneler eller andra material som gav byggnaden dess utseende. Bakom den yttre panelen fanns en luftspalt som förbättrade väggens luftcirkulation och fukthantering.

Isolering installerades mellan träreglarna som vanligtvis var i dimensionen 2x4 tum (ca 50x100 mm) eller 2x6 tum (ca 50x150 mm) och skapade strukturen för väggen. Mineralull var en vanlig typ av isolering under den tiden. Ångspärr användes på insidan av reglarna för att förhindrafuktinträngning. Den inre väggen kunde varieras beroende på önskad inredning och användning.

Tilläggsisolering är ofta nödvändig för denna typ av hus för att minska energiförbrukningen. Eftersom den befintliga isoleringen ofta är begränsad till 100+45 mm , är det enklast att utföra tilläggsisolering invändigt.

Att tänka på: Välj en modern biobaserad isolering, som hampafiberisolering, som är energieffektiv och miljövänlig. Installera en ångbroms på insidan av träreglarna för att reglera fukt och förhindra kondensation.

Säkerställ att väggen är noga lufttätad för att minska värmeförluster och undvika kallras. Se till att det finns tillräcklig ventilation för att möjliggöra fuktutbyte.

Utvärdera hela husets energieffektivitet och överväg uppgraderingar för att minska energiförbrukningen.
YV05-R: TILLÄGGSISOLERING SKALMUR (1950-1970)
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Beskrivning
Denna vägg är lik YV04-R med skillnaden i fasad, en skalmur. En vidareutveckling från den tidigare populära homogena helmurade konstruktionen (YV01R och YV02-R). Under 1950-1970 var strävan att öka den termiska prestandan vilket gjorde att tegelmängden minskades till en enskild rad, en skalmur, och teglet utgjorde då enbart ett yttre väderskydd, en fasad.  

Bakom den skalmuren fanns en luftspalt som förbättrade väggens luftcirkulation och fukthantering. Isolering installerades mellan träreglarna som vanligtvis var i dimensionen 2x4 tum (ca 50x100 mm) och skapade strukturen för väggen. Mineralull var en vanlig typ av isolering under den tiden. Ångspärr användes på insidan av reglarna för att förhindrafuktinträngning. Den inre väggen kunde varieras beroende på önskad inredning och användning.

Tilläggsisolering är ofta nödvändig för denna typ av hus för att minska energiförbrukningen. Eftersom den befintliga isoleringen ofta är begränsad till 100+45 mm , är det enklast att utföra tilläggsisolering invändigt.

Att tänka på:
- Välj en modern biobaserad isolering, exempelvis hampafiberisolering, för att uppnå både energieffektivitet och miljövänlighet.

- Installera en ångbroms på insidan av träreglarna för att effektivt reglera fukt och förhindra kondensation, särskilt eftersom temperaturen kan vara lägre på den yttre tredjedelen av väggen och därmed riskera högre fuktnivåer.

- Säkerställ en noggrann lufttätning av väggen för att minimera värmeförluster och undvika kallras.

- Se till att det finns tillräcklig ventilation i väggen för att möjliggöra effektivt fuktutbyte och undvika fuktackumulering.
YV06-R: TILLÄGGSISOLERING SKALMUR (1970-1990)
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Beskrivning
YV06-R är nästan identisk med YV05-R, med undantag av mängden isolering. Under den här tidsperioden fokuserades på att ytterligare minska energiförluster, drivet av de höjda kostnaderna för uppvärmning som uppstod efter oljekrisen på 1970-talet. Regelstommens tjocklek var vanligtvis 145-170 mm med ett tilläggsisoleringsskikt på 45 mm. Detta liknar dagens byggteknik, som ofta använder flerskiktskonstruktioner med isoleringstjocklekar som sträcker sig från 145+45 till 220+70 mm. Denna utveckling syftar till att förbättra energieffektiviteten och minimera värmeförluster i byggnader.

Tilläggsisolering är ofta nödvändig för denna typ av hus för att minska energiförbrukningen.

Att tänka på:
- Välj en modern biobaserad isolering, exempelvis hampafiberisolering, för att uppnå både energieffektivitet och miljövänlighet.

- Installera en ångbroms på insidan av träreglarna för att effektivt reglera fukt och förhindra kondensation, särskilt eftersom temperaturen kan vara lägre på den yttre tredjedelen av väggen och därmed riskera högre fuktnivåer.

- Säkerställ en noggrann lufttätning av väggen för att minimera värmeförluster och undvika kallras.

- Se till att det finns tillräcklig ventilation i väggen för att möjliggöra effektivt fuktutbyte och undvika fuktackumulering.

Har du några frågor?

Kontakta oss via vårt formulär eller hör av dig direkt på info@ekolution.se