Våra produkter
Råvaran
Projekt

Mellanbjälklag

För nyproduktion av bostäder

Mellanbjälklag i trä spelar en avgörande roll i två till tre våningshus genom att ge strukturellt stöd för golven mellan olika våningar. Deras tekniska funktion innefattar att fördela belastningarna jämnt över hela byggnaden för att säkerställa stabilitet och hållfasthet. Genom att isolera med Ekolutions hampafiberisolering erhåller konstruktionen goda ljud och värmeisolerande egenskaper.
Miljö
Mellanbjälklag av trä och hampa isolering är tillverkade av förnybara material och har en låg klimatpåverkan, vilket gör dem till ett miljövänligt.
Låg vikt
Trä och hampa är lätta material, vilket gör att bjälklagen är enkla att hantera och installera under byggnadsprocessen, samtidigt som de minskar belastningen på byggnadens struktur.
Flexibilitet
Kan anpassas alt prefabriceras och skräddarsys efter olika byggprojekt och layouter, vilket ger arkitektonisk frihet och möjlighet att skapa unika designlösningar.
Ljud
Mellanbjälklag isolerade med hampa har goda ljudabsorberande egenskaper, vilket gör att bjälklag kan bidra till att minska ljudöverföringen mellan olika våningar och skapa en lugnare inomhusmiljö.

Uppbyggnader

BJL01: MELLANBJÄLKLAG BOSTAD
U-värde
-
Klimat
GWP: -38 kg CO2 eq / m2
Ljud
Rw: XX dB
BJL02: TERRASSBJÄLKLAG BOSTAD/KONTOR
U-värde
-
Klimat
GWP: -26 kg CO2 eq / m2
Ljud
Lorem ipsum

För renovering av bostäder

Generell beskrivning
USP
Lorem ipsum
USP
Lorem ipsum
USP
Lorem ipsum
USP
Lorem ipsum
Uppbyggnader
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum

För renovering av kontor

Generell beskrivning
USP
Lorem ipsum
USP
Lorem ipsum
USP
Lorem ipsum
USP
Lorem ipsum
Uppbyggnader
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum

För renovering av industribyggnader

Generell beskrivning
USP
Lorem ipsum
USP
Lorem ipsum
USP
Lorem ipsum
USP
Lorem ipsum
Uppbyggnader
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
Name
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum

Fler frågor?

Kontakta oss via vårt formulär eller hör av dig direkt på info@ekolution.se