Våra produkter
Råvaran
Projekt

Tak

För nyproduktion av bostäder, flerbostadhus och kommersiella lokaler

Här presenteras exempel på takkonstruktioner för olika ändamål: bostäder, flerbostadshus, kommersiella lokaler och industri. Dessa konstruktioner är illustrativa och kräver alltid professionell projektör för att slutföras och anpassas för var enskild konstruktion. Ekolution fokuserar i första hand på biobaserade alternativ som är relevanta och tillämpbara inom modern byggteknik.
Miljö
Hampafiberisolering är tillverkad av förnybara och biologiskt nedbrytbara material, vilket gör tilläggsisolering av tak med detta material till ett miljövänligt val.
Prestanda
Hampafiberisolering har en hög termisk prestanda, vilket effektivt minskar värmeförluster och ger energieffektivitet vid tilläggsisolering av tak.
Fukt
Hampafiberisolering kan reglera fuktnivåer i takkonstruktionen, vilket kan minska risken för fuktskador och mögelbildning och bidrar till en hälsosam inomhusmiljö.
Ljud
Hampafiberisolering har goda ljudabsorberande egenskaper, vilket kan bidra till att minska ljudöverföringen mellan våningar och skapa en lugnare inomhusmiljö vid tilläggsisolering av tak.
Uppbyggnader
YT01: VENTILERAT VARMTAK, SKIVOR, TAKPAPP
U-värde
0.143
Klimat
GWP: -48 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
10.4h
YT02: VENTILERAT VARMTAK, SKIVOR, SOLPANEL
U-värde
0.143
Klimat
GWP: -48 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
10.4h
YT03: VENTILERAT VARMTAK, SKIVOR, TRÄFIBERBOARD
U-värde
0.143
Klimat
GWP: -54 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
10.4h
YT04: VENTILERAT VARMTAK, SKIVOR, MINERALULLSBOARD
U-värde
0.143
Klimat
GWP: -47 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
10.4h
YT05: VENTILERAT VARMTAK, SKIVOR, KL-TRÄ
U-värde
0.149
Klimat
GWP: -93 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
15.7h
YT06: VENTILERAT KALLTAK (VIND), SKIVOR
U-värde
0.092
Klimat
GWP: -53 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
14.3h
YT07: VENTILERAT KALLTAK (VIND), SKIVOR, SADELTAK, BOARD
U-värde
0.092
Klimat
GWP: -61 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
14.3
YT08: OVENTILERAT VARMTAK, SKIVOR, TAKPAPP
U-värde
0.139
Klimat
GWP: -48 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
10.8h
YT09: OVENTILERAT VARMTAK, TAKPAPP
U-värde
0.130
Klimat
GWP: -54 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
13h
YT10: OVENTILERAT VARMTAK, SKIVOR, (UTAN RÅSPONT)
U-värde
0.133
Klimat
GWP: -43 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
11.5h

För nyproduktion av industribyggnader

Ekolutions tillsammans med samarbetspartners har utvecklat prefabricerade paneler anpassade för industri och logistikhallar. Lång spännvidd, Hög bärförmåga, energieffektiva och låg klimatpåverkan är några av fördelarna. Nedan ges exempel på uppbyggnader, kontakta Ekolution för mer information.
Uppbyggnader
YT11: OVENTILERAT VARMTAK, LÄTTBALK I TRÄ, BOARD
U-värde
0.091
Klimat
GWP: -32 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
18.3h
YT12: OVENTILERAT VARMTAK, LVL-BALK, BOARD
U-värde
0.081
Klimat
GWP: -73 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
+24h

För renovering av bostäder

Att tilläggsisolera taket på ett äldre hus är en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna som kan utföras. Det är kostnadseffektivt eftersom isoleringen kan placeras invändigt utan att orsaka större förlust av yta. Tekniskt sett krävs det noggrann avvägning för att välja rätt mängd isolering som passar den befintliga takkonstruktionen.
Miljö
Hampafiberisolering är tillverkad av förnybara och biologiskt nedbrytbara material, vilket gör tilläggsisolering av tak med detta material till ett miljövänligt val.
Prestanda
Hampafiberisolering har en hög termisk prestanda, vilket effektivt minskar värmeförluster och ger energieffektivitet vid tilläggsisolering av tak.
Fukt
Hampafiberisolering kan reglera fuktnivåer i takkonstruktionen, vilket kan minska risken för fuktskador och mögelbildning och bidrar till en hälsosam inomhusmiljö.
Ljud
Hampafiberisolering har goda ljudabsorberande egenskaper, vilket kan bidra till att minska ljudöverföringen mellan våningar och skapa en lugnare inomhusmiljö vid tilläggsisolering av tak.
Uppbyggnader
YT01-R TILLÄGGSISOLERING RÅVIND HISTORISK BYGGNAD
U-värde
Tilläggsisolering av en historisk byggnad
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum
YT02-R TILLÄGGSISOLERING ÄLDRE BYGGNAD
U-värde
0.014
Klimat
GWP ≥ 2.5 kg CO2 eq / m2
Fasskifte
Lorem ipsum

Fler frågor?

Kontakta oss via vårt formulär eller hör av dig direkt på info@ekolution.se