Tre entreprenörer. En vision.

Remi Loren

/Msc in Strategic Marketing & BBA Administration 

Försäljning & Affärsutveckling 

10 års internationell erfarenhet som marknadsföringskonsult, affärsutvecklare 

och internationell exportchef. 

remi@ekolution.se 

+46 705 29 90 80

Henrik Jacobsson

/Civ.ing/Bsc in Engineering

Försäljning & Projektledning, Produktion, Kalkylering.

12 års erfarenhet från produktion och projektledning. Industrihallar och flerbostadshus. 

 

henrik@ekolution.se         

+46 724 52 82 42

Design & Konstruktion, Kvalitetssäkring, 

Produktutveckling, Projektledning.

10 års erfarenhet från projektering och projekteringsledning. Flervåningshus, kontorsbyggnader, villor och attefallshus. 

naib@ekolution.se         

+46 702 27 48 17