top of page

Ekolution är ett innovativ BuildTech företag som tillverkar och säljer förnyelsebara byggmaterial och hus:

 

- EKOLUTION® Hemp Fibre Insulation

 

- Hampakalk PREFAB konstruktioner

 

Det vi ger tillbaka till samhället är koldioxidnegativa, energieffektiva och giftfria hus och byggnader.

Vad är Ekolutions vision?
Vilka tjänster erbjuder Ekolution?

Våra paneler är fabrikstillverkade i Sverige utanför Lund i Skåne.

Historiskt sätt har hampa plantan haft flera olika användningsområden, det är på senare år (90-talet och framåt) som tekniken för ”Hempcrete” (Hampakalk eller ”Hampabetong”) har utvecklats. Hampakalk är ett lätt kompositmaterial som består av en kalkmix och den inre kärnan av hampans stjälk d.v.s. vedämnet.

När dessa komponenter blandas skapas ett biokompositmaterial som likt betong kan gjutas till flera olika former samt att det har goda isolerings-, fukt- och ljudegenskaper.

 

Men den främsta egenskapen är att hampakalken är ett förnyelsebart material som också är koldioxidnegativt. Under sin livstid binder vårt material mer koldioxid än det producerar, (vilket är väldigt ovanligt för byggnadsmaterial) - ett riktvärde är hampabetong binder (netto) ca 115 kg koldioxid per kubikmeter färdigblandad material.

>

>

Ni använder en träregelstomme som omsluter Hampakalken, betyder det att själva hampakalken inte är sjävbärande? 

Precis. Även om hampakalken är mycket hård och självstödande när den härdat, är Hampakalken ej sjävbärande pga hampavedens flexibla natur som ger den struktur och mängden luft som fångats inuti den. Hampakalk har en naturlig täthet, medium densitet (ca 350kg/m3) och ger ett naturligt  isoleringmaterial som också har enastående termisk prestanda och är ångpermeabel eller "andningsbar".

Vad menas med att era hampakalk- och hampafiberväggar "andas? 

Ja precis. Vi tror på diffusionsöppna konstruktioner som "andas" och ger ett friskt och hälsosamt inomhus. 

Här hittar ni vanliga frågor och svar om Ekolution, våra material och olika isoleringsalternativ. 
Miljömedvetenhet och ett hälsosamt leverne är något som genomsyrar vår vardag idag. Ekolution strävar därför efter en positiv miljöpåverkan och en målsättning längre än zero-carbon-footprint.
Vad gör Ekolution?

Hemp for hope! Vi tro på hampan. Därför utgör den kärnan i allt vi gör. Ekolutions vision är att etablera sig som den drivande tillverkaren och leverantören i Norden av miljövänliga, hälsosamma och energisnåla prefabricerade byggnader.

 

Ekolution vill med sitt naturmaterial sträva efter en positiv miljöpåverkan (zero carbon footprint), erbjuda våra kunder koldioxidnegativa, hälsosamma och energieffektiva konstruktionslösningar samt driva för en hållbar stadsutveckling.

Vilka miljövänliga byggprodukter erbjuder Ekolution?

EKOLUTION® Hemp Fibre Insulation

Produkten erbjuds i olika ark från 45mm till 220mm som skärs i dimensioner och installeras mellan reglarna i byggnader.

 

Vi levererar standardisolering för träreglar och stålreglar. Länk till vår EPD finns här

Vi erbjuder även vårt panelsystem med prefabricerade hampakalkpaneler. Panelerna består av en träkonstruktion som fylls med HampaKalk (eng: Hempcrete, Hemp-Lime-Crete). 

Vi skräddarsyr vårt tjänsteerbjudande i samråd med kund.

- Arkitekt

- Konstruktör 

- Rådgivning och Projektering

- Projektledning

Var tillverkar ni era prefabricerade paneler? 
Använder ni hampa odlad i Sverige? 

Ja, så mycket det går. Vi använder svenskodlad och europeisk hampa. Ekolution har flera samarbeten med lantbrukare som odlar hampa. Vill du bli en leverantör av hampa så kontakta oss gärna för samarbete. 

Använder ni kalk från Sverige? 

Ja, vi använder svenska kalkprodukter från våra leverantörer i Sverige och EU. 

Vad är Hampakalk (eng: Hempcrete)? 
Hur binder hampa så mycket koldioxid (CO2)?

Visst är det fantastiskt! 

Anledningen till att hampaplantan absorberar så mycket koldioxid beror på att det är en lång, snabbväxande växt som behöver skapa en hård stam för att stödja sig själv i sin fulla höjd. Den växer upp till 4 meter i 4-5 månader i det Svenska klimatet. Den starka träiga cellulosan av stammen är den vi förädlar och använder för vår hampakalkmix till byggnation och i vår hampafiberisolering. 

Hur mycket koldioxid (CO2) binder ni i era paneler?

Ca 115-165kg CO2 per kubikmeter, beroende på komprimeringsgraden och typ av konstruktion.   

Vad består kalken av? 

Den största beståndsdelen i kalksten utgörs av Kalciumkarbonat, CaCO3. När kalkstenen bränns ger den ifrån sig koldioxid, CO2 och bildar Kalciumoxid, CaO även kallat Bränd kalk.

                                           CaCO3 + Värme                                        CaO + CO2

När vatten tillsätts sker en kraftig reaktion och ett nytt ämne bildas s.k. Släkt Kalk, Ca(OH)2.

                                           CaO + H2O                                                Ca(OH)2 + CO2                                         

 

Den hydrauliska kalken (NHL, Natural Hydraulic Lime) framställs genom bränning av kalksten med innehåll av lermineraler, mängden lermineral bestämmer de hydrauliska egenskaperna.

 

Det är den släckta kalken och/eller den hydrauliska kalken som är bindemedlet i hampakalkmixen. Utifrån miljö och användningsområde väljs en lämplig kombination av kalkens typ och mängd som sedan utgår receptet för hampakalk och dess egenskaper.

Andningsförmåga används ofta för att  beskriva Hampakalkmaterialet. Olika material hanterar fukt på olika sätt t ex vattenångpermeabilitet, kapilläritet och hygroskopicitet. Ekolutions prefabricerade hampakalk paneler fungerar bra i alla dessa områden för att ge våra kundernen hälsosam inomhusmiljö. 

Betyder det att era hampakalk paneler är diffusionsöppna? 
Hur är det med fukt och kondens? 

Alla våra väggar har diffusionsöppen konstruktion. Vi erbjuder även fuktberäkningar vide behov.

På så vis eliminerar hampakalkens hygroskopiska egenskaper risken för kondens och gör att konstruktionen kan utföras utan ångspärr/diffusionsspärr. Värdet som skapas blir att väggstrukturen blir en monolit som består av ett organiskt material som ”andas”. Detta möjliggör för materialet att via diffusion avge all upptagen fukt och därmed undvika mikrobiell påväxt

Vad betyder det i förhållande till u-värdet? 

Vår standardvägg har 330mm i tjocklek och har ett U-värde på 0,190 men det är inte särskilt användbart för jämförelse eftersom hampakalk fungerar annorlunda än syntetiska eller mineralisoleringsprodukter. Detta eftersom Hampakalken har en fantastisk hög termisk tröghet och använder mycket mindre energi till att värma upp och kyla ner än andra byggnadsmetoder med ett likartat U-värde.

 

Detta eliminerar även behovet av att konstruera kavitetsväggar eller installera extra isoleringsskikt. Vid industribyggnader kan man i bästa fall utelämna ett centralt värmesystem som ger byggnadsmetoden bra valuta för pengarna.

bottom of page