IMG_6638.jpg

Vi bygger smart. Klimatsmart.

Vi bygger klimatpositivt för kommande generationer.

Ekolutions produkter utmanar dagens byggmaterial med koldioxidnegativa alternativ.

Med främst industriell hampa, utvecklar och producerar vi innovativa, klimatsmarta och hälsosamma hus, byggnader och byggmaterial.

Tack vara industrihampans exceptionella egenskaper är den kärnan i flera av våra byggmaterial. Ekolutions byggmaterial är inte bara koldioxidneutrala, utan även koldioxid-negativa (CO2-negativ; det finns mer CO2 bundet i industriell hampa än som släpps ut vid produktion).


Att bygga miljövänligt i samarbete med Ekolution innebär att man som kund får en byggnad som är projekterad med diffusionsöppna väggar som ”andas” och bidrar till ett friskt inomhusklimat. 

Hampans exceptionella egenskaper:

 • Koldioxidnegativ - Det finns mer CO2 bundet i hampaisolering än vad som avges vid framställning av slutprodukten.  En väldigt bra kolsänka!

 • Energieffektiv - Hög värmelagringskapacitet med reducerade energikostander.

 • Diffusionsöppna väggar, golv och tak

 • Hampafiber kan aktivt "buffra" fukt effektivt samt kontinuerligt justera luftfuktigheten inomhus. 

 • Röt- och mögelresistent

 • Brandbeständig

 • Insekt- och skadedjursresistent

 • Utmärkt ljudisolering som bidrar till ett behagligare inomhusklimat

 • Giftfri 

 • Hållbar och miljövänlig 

 • Användarvänligt material 

 • Naturlig och förnyelsebar

DSC_0375.jpg
Building structure.jpg

Vi erbjuder hälsosamma och energieffektiva konstruktionslösningar med målet i sikt att driva en hållbar och grön stadsutveckling.