IMG_6638.jpg

Vi bygger smart. Klimtsmart.

Klimatpositiva byggnader för kommande generationer.

Ekolution erbjuder ett koldioxidnegativt alternativ bland dagens byggmaterial. 

Vi utvecklar och producerar innovativa, klimatsmarta och hälsosamma hus, byggnader och byggmaterial av främst av industriell hampa.  Detta gör vi från naturens superplanta nr 1 och dess vedämne och fibrer. 
 

Ekolutions byggmaterial är inte bara koldioxidneutrala, men faktiskt koldioxid-negativa (CO2-negativ; det finns mer CO2 bundet i industriell hampa än som släpps ut vid produktion av slutprodukterna).


Detta uppnås tack vare den industriella hampans exceptionella egenskaper och därför är kärnan av våra byggprodukter. Ekolution strävar efter att bli en hållbar och cirkulär värdekedja genom kontinuerlig förbättring och innovation.


  

Våra produkter är gjorda av naturliga, återvunna och miljövänliga material. Som kund får du en byggnad som är projekterad med diffusionsöppna väggar som "andas" och en hel del andra fina egenskaper: 

 • Koldioxid-negativt - Det finns mer CO2 bundet i hampaisolering än vad som avges vid framställning av slutprodukten.  En väldigt bra kolsänka.

 • Energieffektiv - Hög värmelagringskapacitet med reducerade energikostander.

 • Diffusionsöppna väggar, golv och tak

 • Hampakalk och hampafiber kan aktivt hantera fukt samt kontinuerligt justera luftfuktigheten inomhus. 

 • Röt- och mögelresistent

 • Brandbeständig

 • Insekt- och skadedjursresistent

 • Låg densitet - ca 314 kg/m3

 • Utmärkt ljudisolering - behagliga inomhusklimat

 • Giftfri - Inga giftiga material i materialen 

 • Luftpermeabilitet - 1,0 x 10-6 PSI

 • Uppnåelig lufttäthet - <1 m3 / m2 per timme

 • Hållbar och miljövänlig 

 • Användarvänligt - både för arkitekter och entreprenad.

 • Naturlig och förnyelsebar

 • Lång livslängd

 • Hampa kan odlas utan gifter och/eller konstgödsel, på samma sätt som skog

 • Hampan skördas efter 100 dagar

 • Återbrukbar 

 

 Vi kan erbjuda våra kunder hållbara, hälsosamma och  energieffektiva konstruktionslösningar - samt driva för en hållbar och grön stadsutveckling. 

 

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black Edin Ikon
 • Black Twitter Icon
 • YouTube - svarta cirkeln

+46 705 29 90 80