ekolution+konsult 

 

Våra professionella yrkes- och tjänstemen har låg erfarenhet av att projektera och producera byggprojekt med hållbara, klimatsmarta lösningar.

 

 • Idé, design och projektering - allt på samma ställe

 • Arkitekt. Utvecklar och samordnar designen för A-ritningar.

 • Byggnadsingenjör. K-ritningar. Energiberäkning. Fuktberäkning.

 • Våra experter ger råd om hur du startar, definierar och slutför  ett projektet med våra tekniker och byggmaterial. 

 • Kostnadskonsult / Tjänsteingenjör.

 • Utarbetar produktionsinformation och anbudsdokumentation.


 


 

Under de tidiga stadierna av ett projekt kan våra ingenjörer och konsulter ge en professionell rådgivning för att lyckas med just ert projekt. Vi kan också utse en projektledare som ska representera kunden och ta ansvar för den dagliga ledningen av projektet.

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black Edin Ikon
 • Black Twitter Icon
 • YouTube - svarta cirkeln

+46 705 29 90 80