Ekolution erbjuder ett koldioxidnegativt alternativ bland dagens byggmaterial. 

"Hållbarhet för oss är en balans mellan ekologi, ekonomi och etik. 

 

Därför vill vi bygga en hälsosam och hållbar kretsloppsekonomi för kommande generationer.

Ekolution utvecklar och producerar byggnadsisoleringsmaterial främst av industriell hampa, från dess vedämne och hampfibrer.  Våra produkter är gjorda av förnybara, återvunna och miljövänliga material. Ekolutions byggmaterial är inte bara koldioxidneutrala, men faktiskt koldioxid-negativ (CO2-negativ; det finns mer CO2 bundet i industriell hampa än som släpps ut vid produktion av slutprodukterna).


Detta uppnås tack vare den industriella hampans exceptionella egenskaper och därför är kärnan av våra byggprodukter. Ekolution strävar efter att bli en hållbar och cirkulär värdekedja genom kontinuerlig förbättring och innovation.

 

Som kund får du en byggnad som är projekterad med diffusionsöppna väggar som "andas". Ett frisk och hälsosamt inomhusklimat. Ett klimatpositiv byggnad för kommande generationer!

  

 Hampakalk panelerna har isolerande egenskaper utöver det vanliga

 • Koldioxid-negativt - Det finns mer CO2 bundet i hampan än vad som avges vid framställning av slutprodukten. 

 • Energieffektiv - Hög värmelagringskapacitet

 • Ångpermabel / diffusionsöppen - Hampakalk kan aktivt hantera fukt samt kontinuerligt justera luftfuktigheten inomhus. 

 • Röt- och mögelresistens

 • Brandbeständig

 • Insekt- och skadedjursresistens

 • Låg densitet - ca 314 kg/m3

 • Utmärkt ljudisolering 

 • Giftfri - Inga giftiga material i panelen 

 • Hållbar och miljövänlig 

 • Användarvänligt både för arkitekter och entreprenad

 • Naturlig och förnyelsebar

 • Lång livslängd

 • Behagligt inomhusklimat

 • Hampa kan odlas utan gifter och/eller konstgödsel, på samma sätt som skog

 • Hampan skördas efter 100 dagar

 • Luftpermeabilitet - 1,0 x 10-6 PSI

 • Uppnåelig lufttäthet - <1 m3 / m2 per timme

Ekolution AB vill med vårt naturmaterial sträva efter en positiv miljöpåverkan - vi siktar på BEYOND zero carbon footprint!

 

 Vi kan erbjuda våra kunder hållbara, hälsosamma och  energieffektiva konstruktionslösningar - samt driva för en hållbar och grön stadsutveckling. 

 

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black Edin Ikon
 • Black Twitter Icon
 • YouTube - svarta cirkeln
 • Google+ - svarta cirkeln
 • Pinterest - svarta cirkeln

+46 705 29 90 80

Ekolution logo.png