Vår gröna betong är ett innovativt byggnadsmaterial. Hampakalk som är en biokomposit bestående av hampaskärvor (träkärnan av hampaplantan), vatten och kalk som bindemedel.

Hampakalk ger byggnaden ett klimatskal med en hög lufttäthet, mycket god isolerande förmåga som är naturligt ånggenomsläpplig med en stor värmetröghet. Dessa egenskaperna gör att energiförbrukningen för uppvärmning av huset minskar och huset kan utföras utan diffusionsspärr. 

 

 

 

Ekolution erbjuder ett koldioxidnegativt alternativ till byggbranschen. Läs mer om vårt materials unika egenskaper nedan.

"Hållbarhet för oss är en balans mellan ekologi, ekonomi och etik. 

Därför vill vi bygga en hälsosam och hållbar kretsloppsekonomi för kommande generationer.

Resan har bara börjat."

En av de bästa egenskaperna är att hampakalk binder mer koldioxid (CO2) än vad som emigreras vid produktion. Som kund får en byggnad som är kemikaliefri med diffusionsöppna väggar som andas. Ett frisk frisk och hälsosamt hem.

  

 Hampakalk panelerna har isolerande egenskaper utöver det vanliga:​

Koldioxid-negativt - Det finns mer CO2 bundet i hampan än vad som avges vid framställning av slutprodukten. 

Energieffektiv - Hög värmelagringskapacitet

Ångpermabel / diffusionsöppen - Hampakalk kan aktivt hantera fukt samt kontinuerligt justera luftfuktigheten inomhus. 

Röt- och mögelresistens

Brandbeständig

Insekt- och skadedjursresistens

Låg densitet - ca 314 kg/m3

Utmärkt ljudisolering 

Giftfri - Inga giftiga material i panelen 

Hållbar och miljövänlig 

Användarvänligt både för arkitekter och entreprenad

Naturlig och förnyelsebar

Lång livslängd

Behagligt inomhusklimat

Hampa kan odlas utan gifter och/eller konstgödsel, på samma sätt som skog

Hampan skördas efter 100 dagar

Luftpermeabilitet - 1,0 x 10-6 PSI

Uppnåelig lufttäthet - <1 m3 / m2 per timme

Ekolution AB vill med sina naturmaterial sträva efter en positiv miljöpåverkan (zero carbon footprint) i byggbranschen där vi kan erbjuda våra kunder hållbara, hälsosamma och  energieffektiva konstruktionslösningar - samt driva för en hållbar och grön stadsutveckling. 

 

Hampaved
Färdig hampakalk mix
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Edin Ikon
  • Black Twitter Icon
  • YouTube - svarta cirkeln
  • Google+ - svarta cirkeln
  • Pinterest - svarta cirkeln

+46 705 29 90 80

Ekolution logo.png