hampa+modul
hampa+byggbod

Vi projekterar, tillverkar och monterar ditt hus eller modulbyggnad med hjälp av våra innovativa hampa modulsystem.

Ekolutions modulsystem är  framtidens byggsystem av bio-baserade, koldioxidnegativa och energieffektiva naturmaterial.

EKOLUTION® Byggbod 

Lansering våren 2021

EKOLUTION® Modulhus

Lansering våren 2021

EKOLUTION® Attefallhus 

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT

 • Bio-baserad - ett naturligt råmaterial.

 • Koldioxidnegativt - det finns mer bundet CO2 i hampan än vad det går åt till framtagandet av slutprodukten. 

 • Utmärkt ljudisolering

 • 100% Förnyelsebar

 • Hälsosam och naturlig fuktkontroll.

 • Långa, mycket starka fibrer.

 • Lockar inte gnagare

 • Återvinningsbart

 • Behaglig och enkel att hantera och jobba med i byggprojekt. Säkrar en hälsosam arbetsmiljö.

 • Lätta ark att klippa och installera, även på oregelbundna ytor (speciellt vid renoveringar): Skär isoleringen med en överlappning på ca 2 cm för att skapa en liten tryckpassning

 • Minskning av termiska broar: isoleringen "överensstämmer" med ramens form

 • Håller form och position när den är installerad: inga speciella lösningar behövs

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black Edin Ikon
 • Black Twitter Icon
 • YouTube - svarta cirkeln

+46 705 29 90 80