hampa+modul
hampa+byggbod

Vi projekterar, tillverkar och monterar ditt hus eller din modulbyggnad med hjälp av våra innovativa modulsystem.

Ekolutions modulsystem är  framtidens byggsystem av biobaserade, koldioxidnegativa och energieffektiva byggmaterial.

EKOLUTION® Byggbod 

Lansering våren 2021

EKOLUTION® Modulhus

Lansering våren 2021

EKOLUTION® Attefallhus 

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT