top of page
iStock-1171910175.jpg
FRÅN FRÖ TILL ISOLERING.

 

Hampafiberisoleringen binder mellan 12-18 ton CO2 per ha. 

 

Vi odlar vår isolering lokalt i Skåne.

Vi ser den positiva klimateffekten omedelbart - tillsammans kan vi uppnå våra klimatmål innan 2030.

Industrihampa binder mer koldioxid i materialet än vad som görs av under hela tillverkningsprocessen -  från frö till färdig produkt på 150 dagar.

iStock-1150392161.jpg

Ett frö - så mycket potential.

12ton biomassa per hektar

Industrihampa ger stor avkastning per ha och kräver inga bekämpningsmedel och väldigt lite vatten.

2ATY17E.jpg

100% FÖRNYELSEBAR.

Industrihampa absorberar koldioxid (CO2)

binder mellan 12-18 ton CO2 per ha.

Vid End of Life kan Ekolution hampafiberisolering återvinnas för att skapa ny isolering.

 

Win- Win för alla!

bottom of page