IMG_2027.jpg
hampa+kalk

Vi projekterar, tillverkar och monterar ditt hus eller byggnad med hjälp av våra innovativa hampakalk paneler.

Vi erbjuder hållbara, klimatsmarta prefabricerade paneler av naturmaterialet hampakalk (hempcrete). 

Detta byggnadsmaterial är inte bara koldioxidneutralt, utan faktiskt koldioxidnegativt. - dvs finns mer CO2 bundet i hampan än vad som emitteras vid framställning av slutprodukten. 

Ett visningshus ritat av arkitekterna Elias Grip och Julia Eliasson innehållande Ekolutions Hampakalk paneler och hampafiberisolering finns för allmänheten att besöka vid Södra Brunnshög i Lund.

Våra prefabricerade paneler använder en bärbärande träkonstruktion gjuten med hampakalk mix, omslutna på båda sidor med en träfiberskiva, över vilken sedan en värmefasad är monterad på utsidan i form av till exempel puts eller träpanel.

 

Träfiberskivan på insidan eliminerar köldbryggor samt garanterar bättre ljudisolering.

Bredden på träkonstruktionen, träfiberskivan och typ av panel beror på byggsystemet för varje enskilt projekt. Vi har standard paneler och koncept för varje enskilt kundbehov. 

 

Våra paneler kan anpassas för önskad värmeisolering - vilket säkerställer en högre energieffektivitet och en lägre värmeöverföringskoefficient. 

Skicka oss gärna ett mail och beskriv vad önskar att projektera så får ni gratis rådgivning av vår kundansvarig, arkitekt eller konstruktör vid första mötet.  

 Beroende på geometri och isoleringskrav (önskemål) kan storlek på dessa prefabricerade panelerna variera. Tjockleken kan variera mellan 145-400 mm samt höjd upp till ca 2650 x 3000 mm.

Övrig detaljerna d.v.s fasadbeklädnad och inre skikt görs enligt önskemål från kund och i samråd med Ekolution-teamet. 

En huskonstruktion med en prefabricerad panelteknik är allmänt identifierbar i skandinaviska länder som den mest effektiva byggtekniken för året runt tillverkning och produktion. Därför väljer vi att prefabricera våra CO2-negativa Hampaklak paneler som färdiga huselement (väggar, tak och golv) - alla tillverkade av industri hampa och träreglar.

Våra prefabricerade element tillverkas av kvalificerade och skickliga hantverkare i vår fabrik där de färdiga komponenterna i huset har förinstallerade fönster och dörrar och transporteras direkt till byggplatsen och monteras med kran. 

 

 

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Edin Ikon
  • Black Twitter Icon
  • YouTube - svarta cirkeln

+46 705 29 90 80